G DATA Business - reguły dla zapór sieciowych

Kod błędu: Ostatnia modyfikacja: 2020-12-14 11:58:41
System operacyjny:  Windows Produkty:  G DATA ANTIVIRUS  G DATA INTERNET SECURITY  G DATA TOTAL SECURITY  G DATA LICENCJA FIRMA  G DATA DWA PLUS DWA

Reguły w zaporach sieciowych i porty komunikacyjne G DATA Business

Komunikacja między składnikami programów G Data Business odbywa się przy użyciu stosu protokołów TCP/IP. Reguły są automatycznie dodawane do zapory Windows Defender podczas instalacji aplikacji G DATA. Jeśli korzystasz z innych zapór programowych lub sprzętowych, niezbędne jest ręczne utworzenie odpowiednich reguł.

Porty

składnik port wychodzący port przychodzący
główny i zapasowy serwer zarządzający TCP: 80, 443, 7161, 7169 TCP: 80*, 443*, 7161, 7182, 7183
serwer podrzędny TCP: 80, 443, 7161, 7169 TCP: 80*, 443*, 7161, 7169
klient Windows TCP: 80, 443, 7161, 7169 TCP 7169
klient Linux, Mac TCP: 80, 443**  
brama pocztowa MailSecurity   TCP 7182
wtyczka MailSecurity dla Microsoft Exchange   TCP: 7707, TCP 7170...7195
 

Adresy serwerów aktualizacji G DATA

  • gdatasecurity.de
  • gdataupdate-a.akamaihd.net
  • gdatasecurity.com
  • gdata.de
  • dedicated.hosteurope.de
  • ctmail.com
  • gdata.cdn.heatsoftware.com
  • clients.your-server.de

**domyślny dla komunikacji klienta linux/Mac z serwerem zarządzającym i serwerami aktualizacji G DATA. Należy uwzględnić również port serwera jeśli domyślny został zmieniony. Klient nie wymaga kontaktu z serwerami aktualizacji jeżeli posiada łączność z serwerem zarządzającym.

*Jeżeli domyślny wybór portów TCP 80 i 443 koliduje z Twoimi usługami, możesz je zmienić w pliku konfiguracyjnym serwera.

Port TCP 80 wykorzystywany jest do instalacji klienta Android oraz Linux i Mac

Port TCP 443 służy do komunikacji klienta Linux i Mac z serwerem zarządzającym

1. Zatrzymaj usługę G DATA Management Server
(logo Windows + R > services.msc > enter > G DATA ManagementServer > zatrzymaj)

2. Otwórz plik config.xml znajdujący się w katalogu:
Systemy x64: C:\Program Files (x86)\G Data\G DATA AntiVirus ManagementServer
Systemy x86: C:\Program Files\G Data\G DATA AntiVirus ManagementServer

3. Znajdź linie:
<setting name="ClientHttpPort" type="int" value="80" />
<setting name="ClientHttpsPort" type="int" value="443" />

Zmień porty w polu value wedle potrzeby. Zapisz zmiany.

4. Uruchom wiersz poleceń jako administrator i przejdź do katalogu instalacyjnego serwera (z pkt 2)

5. Wydaj polecenie: GData.Business.Server.Setup.exe install

6. Uruchom usługę G DATA Managment Server.


Twoja ocena

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy!