Zarząd G DATA Software Sp. z o.o.
Piotr Klockiewicz

NIP
6731008232

E-Mail
[email protected]

Adres
G DATA Software Sp. z o.o.
Warcisława IV 2
78-400 Szczecinek


Znaki towarowe
G DATA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy G DATA Software.
Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy produktów oraz nazwy firm lub logotypy wymienione na tej stronie są wyłączną własnością odpowiedniego posiadacza.

Prawa autorskie
Wszelkie majątkowe prawa autorskie do Serwisu, znaków towarowych, elementów graficznych, układu stron oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone
i chronione przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), Ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402) oraz ustawy z dnia 30.06.2000r. prawo własności przemysłowej.