RODO - lepsza ochrona Twoich danych

Co to jest RODO?

RODO to rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Co daje mi ta regulacja?

RODO zapewnia Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi i wiedzę o tym, ci się z nimi dzieje.

Od kiedy obowiązują zmiany?

RODO stosujemy od 25.05.2018r.

Czy mam jakieś nowe obowiązki?

W związku z wejściem RODO w życie, nic nie musisz robić. To my dostosowujemy się do nowych przepisów.

Wszystko co musisz wiedzieć o RODO

1. Co zmienia RODO?

RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”. W G DATA doceniamy to, że europejski ustawodawca zdecydował się wydać RODO. Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Dodatkową korzyścią dla klientów jest to, że wszystkie usługi będą teraz świadczone – a nowe, rozwijane - w jeszcze bardziej transparentny sposób. Warto znać swoje prawa i zasady, na podstawie których różne podmioty i instytucje – w tym my – mogą przetwarzać dane osobowe.

2. Jakie dane klientów przetwarzamy?

 • imię
 • nazwisko
 • adres
 • adres e-mail

3. Kiedy możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 • gdy wyraziłeś na to zgodę,
 • gdy rozpatrujemy Twój wniosek lub wykonujemy umowę,
 • gdy mamy ku temu podstawę prawną, jak np. prawo bankowe czy przepisy o zapobieganiu praniu pieniędzy,
 • gdy wymaga tego nasz (jako administratora danych) prawnie uzasadniony interes

Wizja prywatności w G DATA

W G DATA wiemy, że prywatność jest istotną wartością. Rozumiemy ją jako prawo do poszanowania naszych danych osobowych i kontroli nad informacjami na nasz temat. To również prawo do tego, aby bank kontaktował się z nami w takim czasie i w taki sposób, w jaki sobie życzymy.

Dane osobowe obywateli Unii Europejskiej, a więc i Polski, podlegają szczególnej ochronie. W G DATA respektujemy wszystkie uprawnienia naszych klientów. Ustawodawca europejski postanowił uregulować kwestie ochrony danych osobowych i prywatności, wydając RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dało ono obywatelom Unii szereg praw i wprowadziło tak pożądaną transparentność. Przepisy RODO obowiązują od maja 2018 r. i są nowym elementem rzeczywistości, a ich wykładnia dopiero się tworzy.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w pełni przestrzegać nowych przepisów i jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie co do prawidłowości naszych działań.

Ochrona danych w G DATA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, G DATA Software Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku (78-400), ul. Warcisława IV 2, NIP 6731008232 , REGON 330364324 informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest G DATA Software Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku (78-400), ul. Warcisława IV 2, NIP 6731008232 , REGON 330364324, e-mail: [email protected]
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna / sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
  2. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
  3. ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,
  4. marketingu bezpośredniego,
  5. tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),
  6. weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  7. wsparcia obsługi,
  8. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) – w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji umowy licencji).
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).