FAQ

Pomoc techniczna dla użytkowników G DATA Software

56 wyników:
1. G DATA Business - instalacja  
Wstęp W celu ułatwienia zastosowania lub przetestowania rozwiązania G DATA AntiVirus Business przygotowaliśmy krótki opis instalacji produktu. Przed przystąpieniem do testowania rozwiąz...  
2. Problem z odbiorem/wysyłką poczty szyfrowanej  
Dostawcy usług poczty elektronicznej umożliwiają korzystanie z opcji szyfrowania wiadomości. Dzięki temu konta pocztowe i wiadomości użytkowników są o wiele bezpieczniejsze. Aplik...  
3. Błąd po instalacji lub aktualizacji programu w Windows 7  
Problem W trakcie instalacji programu G DATA pojawia się komunikat błędu: Wystąpił błąd w trakcie rejestracji usługi Windows G DATA Scanner Po instalacji (lub aktualizacji z wcześ...  
4. Ponowna instalacja programu z usunięciem pozostałości  
1. Odinstaluj program G DATA poprzez Panel sterowania systemu Windows.  2. Zezwól na usunięcie ustawień, protokołów i na ponowne uruchomienie komputera. artykuł: Odinstalo...  
5. G DATA Business - konfiguracja serwera dla zdalnych pracowników  
Podstawowym zagadnieniem, które należy na wstępie wyjaśnić jest to, w jaki sposób można zrealizować kontakt z serwerem zarządzającym G DATA? Składnik kliencki rozwiązań biznesowych G...  
6. G DATA Business - konfiguracja ochrony przed ransomware  
Klasyczne silniki antywirusowe mogą reagować niewystarczająco szybko na pojawiające się zagrożenia, np. wirusy które szyfrują dane użytkownika dla okupu (ang. ransomware), czy zaawansowany...  
7. G DATA Business - testowanie poprawności komunikacji klient-serwer  
Możliwość połączenia klient-serwer możesz sprawdzić przy pomocy narzędzi Telnet lub PowerShell.   Serwer domyślnie nasłuchuje połączenia klienta Windows na porcie TCP 7161, Linux i Mac TCP 44...  
8. G DATA Business - reguły dla zapór sieciowych  
Komunikacja między składnikami programów G Data Business odbywa się przy użyciu stosu protokołów TCP/IP. Reguły są automatycznie dodawane do zapory Windows Defender podczas instalacj...  
9. G DATA Business - optymalna konfiguracja dla mniej wydajnych stacji roboczych Windows  
Ten artykuł zawiera informacje pomocne w optymalizacji domyślnych ustawień ochrony i wydajności w kontekście przestarzałego sprzętu lub o niskiej wydajności. Opisujemy również wpływ do...  
10. G DATA Business - deinstalacja klienta Windows  
Klienta G DATA można odinstalować na kilka sposobów: Zdalnie, poprzez G DATA Administratora Lokalnie, poprzez instalator programu z lokalizacji: C:\ProgramData\G Data\client...  
11. G DATA Business - aktualizacja aplikacji do najnowszej wersji  
Użytkownicy z ważną licencją mają możliwość korzystania z najnowszej wersji produktów G DATA.Dla pewności sprawdź wymagania produktów z najnowszej linii G DATA Business:Wymagania technic...  
12. Gdzie znajdę klucz rejestracyjny?  
W nowych pudełkach programu G DATA klucz rejestracyjny znajduje się na wewnętrznym pudełku. W celu odczytania klucza rejestracyjnego należy wysunąć pudełko z kartonu.Klucz rejestracyjny skła...  
13. Nieudana aktualizacja plików programu G DATA  
Jeśli podczas aktualizacji oprogramowania G DATA do nowej wersji pojawi się problem i aktualizacja nie zostanie ukończona, spróbuj usunąć pliki tymczasowe systemu operacyjnego i ponowi...  
14. Do jakich programów G DATA mogę uzyskać pomoc techniczną?  
Programy antywirusowe dla domu:G DATA AntiVirusG DATA InternetSecurityG DATA TotalSecurityG DATA MobileSecurity for AndroidG DATA AntiVirus for M...  
15. Instalacja Mobile Security dla Androida  
Instalacja aplikacji z sklepu Google Play Rejestracja Nowo zakupiony klucz programu MobileSecurity zarejestruj poprzez formularz na stronie aktywacja.gdata.pl. Po rejestracji o...  
Wyniki wyszukiwania od 1 do 15 z 56