Regulamin sklepu internetowego G DATA

Informacje o firmie

 1. Witryna oraz sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.gdata.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez G DATA Software Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ulicy Warcisława IV 2, KRS 0000137515, NIP 6731008232, REGON330364324, zwaną dalej G DATA.
 2. G DATA sprzedaje oprogramowanie w Sklepie.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów Sklepu są przetwarzane i przechowywane przez firmę G DATA Software Sp. z o.o. (Administrator)
 2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  • realizacji umowy,
  • marketingowych i ewidencyjnych.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected].
 5. Szczegółowe zasady przechowywania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników określa Polityka prywatności oraz Ochrona danych dostępna na niniejszej stronie internetowej. Polityka prywatności oraz Ochrona danych stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 6. Powierzone G DATA dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Oferta

 1. Wersje testowe oprogramowania oferowanego w Sklepie upoważniają Klientów do 30-dniowego darmowego korzystania z pełnej wersji oprogramowania. Pobranie wersji testowej nastąpi po przekazaniu przez Klienta danych osobowych i kontaktowych w formularzu na stronie Sklepu w celu przekazania klucza rejestracyjnego.
 2. Klient pobiera program instalacyjny samodzielnie ze Sklepu.
 3. Oprogramowanie sprzedawane w sklepie Internetowym jest zgodnie z zasadą “wypróbuj zanim kupisz”. Zalecane jest wcześniejsze pobranie i przetestowanie wersji testowej. Bezpłatne użytkowanie produktu przez okres 30-dni możliwe jest po uprzednim dokonaniu rejestracji. Po tym okresie, aby nadal je użytkować należy zakupić Licencję na warunkach opisanych w Sklepie.
 4. Zakupione oprogramowanie można zainstalować na komputerze wyłącznie po wcześniejszym odinstalowaniu innego oprogramowania antywirusowego. Nie jest możliwe jednoczesne korzystanie z więcej niż z jednego programu.
 5. Zakup Odnowienia Licencji jest równoznaczny z zakupem kontynuacji licencji posiadanej przez Klienta. Nowa licencja będzie liczona od momentu rejestracji klucza za pośrednictwem formularza w programie.
 6. W przypadku licencji imiennych producent oprogramowania zastrzega sobie prawo biegu okresu ważności licencji od daty jej wystawienia, a w przypadku wznowień licencji od daty zakończenia ważności licencji wznawianej.
 7. G DATA zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do oferty handlowej, w szczególności wycofania każdego Produktu, wprowadzania nowych Produktów, ogłaszania i odwoływania akcji promocyjnych oraz zmiany cennika Produktów.
 8. Publikowane dane techniczne w opisach Produktów przygotowane są na podstawie informacji udostępnionych przez producenta Produktów.
 9. G DATA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uchybienia lub błędy w opisach i nie stanowią one podstawy do roszczeń użytkowników Sklepu.
 10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości sugerowany jest kontakt z pracownikiem Działu Obsługi Klienta pod numerem +48 94 372 96 66 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected].
 11. Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktów. Nie zmienia to jednak ich właściwości. G DATA za pośrednictwem Sklepu sprzedaje tylko wersje elektroniczne produktów.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) z uwzględnieniem podatku VAT.

Składanie zamówienia

 1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.gdata.pl.
 2. Aby zakupić licencję należy wypełnić Formularz Zamówienia, a w nim:
  • określić produkt,
  • podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane kontaktowe.
 3. Szkody, które mogą wyniknąć z niewłaściwego podania danych kontaktowych ponosi Klient Sklepu.
 4. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania, a ich realizacja odbywa się drogą elektroniczną.
 5. Odpowiedź w postaci wiadomości e-mail (po zaksięgowaniu przez G DATA wpłaty za zamówienie) zawierać będzie potwierdzenie zamówienia, klucz rejestracyjny oraz fakturę VAT.
 6. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. G DATA może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

Formy płatności i realizacja zamówień

 1. Płatność za Produkty będzie dokonana elektronicznie poprzez wskazany przez Klienta kanal płatności. Przesłanie elektronicznego klucza licencyjnego następuje po zarejestrowaniu płatności przez G DATA.
 2. Klient za zakupione oprogramowanie będzie dokonywać płatności za pośrednictwem systemu transakcyjnego PayU, którego właścicielem jest PayU S.A., ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań.
 3. Klient nie jest uprawniony do odsprzedania licencji innemu podmiotowi.

Reklamacje

 1. Aby dokonać reklamacji oprogramowania należy skontaktować się z G DATA, który wysyła do Klienta drogą elektroniczną informację o przyczynach usterki. Wydrukowana wiadomość razem z towarem stanowią podstawę do rozpoczęcia procesu reklamacji, zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu na pełnowartościowy.
 2. W przypadku gdy odpłatnego zakupu licencji dokonał konsument w rozumieniu ustawy z dnia 02 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22 poz. 271) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ma on prawo w terminie 10 od daty zawarcia umowy od niej odstąpić bez podania przyczyn, chyba, że umowa dotyczy:
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  • dostarczania prasy,
  • usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 3. Szczegółowe zasady zwrotów produktów G DATA określa Regulamin zwrotów produktów G DATA dostępny na niniejszej stronie internetowej. Regulamin zwrotów produktów
  G DATA
  stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 4. Szczegółowe zasady reklamacji produktów G DATA określa Regulamin reklamacji produktów G DATA dostępny na niniejszej stronie internetowej. Regulamin reklamacji produktów
  G DATA
  stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. G DATA nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itp.) lub innych od niego niezawinionych.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie pod adresem www.gdata.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 4. G DATA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Przy każdym zakupie Klient ma obowiązek zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu. Dokonanie zakupu w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją wersji regulaminu obowiązującej w dniu dokonania zakupu.

Dodatkowe warunki i postanowienia

Regulamin VPN