G DATA Business - optymalna konfiguracja dla mniej wydajnych stacji roboczych Windows

Kod błędu: Ostatnia modyfikacja: 2023-03-09 10:30:10
System operacyjny:  Windows Produkty: icon-feature-antivirus G DATA ANTIVIRUS icon-internet-security G DATA INTERNET SECURITY icon-total-protection G DATA TOTAL SECURITY icon-platform-mixed G DATA LICENCJA FIRMA  G DATA INTERNET SECURITY 2+2 20 M-CY icon-product-vpn G DATA VPN

Ten artykuł zawiera informacje pomocne w optymalizacji domyślnych ustawień ochrony i wydajności w kontekście przestarzałego sprzętu lub o niskiej wydajności.

Opisujemy również wpływ dostępnych opcji na poszczególne podzespoły systemu i konsekwencje dezaktywacji. Przed przystąpieniem do wprowadzania zmian należy dokonać oceny aktywności systemu i procesów poprzez Menedżer zadań oraz Monitor zasobów, a także w miarę możliwości wyeliminować pozostałe czynniki obciążenia systemu, np. błędy aktualizacji, uszkodzony sprzęt.

W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pomocą techniczną G DATA. 
 

Domyślną konfiurację ochrony w czasie rzeczywistym można zmienić w module administracyjnym G DATA po zaznaczeniu stacji roboczej lub grupy stacji w drzewie sieci, w zakładce Ustawienia stacji > Strażnik.

Przykładowa konfiguracja

Opcja domyślne ustawienie propozycja ustawienia wpływ na zasoby komentarz
Status strażnika włączony włączony - Wyłączenie jest równoznaczne z całkowitą utratą ochrony reaktywnej (opartej o sygnatury)
Skanery Oba skanery Tylko skaner A zmniejszenie użycia RAM, nieznaczne zmniejszenie użycia CPU

W tym ustawieniu ochrona w czasie rzeczywistym realizowana jest wyłącznie przez skaner A (BitDefender), natomiast skaner uzupełniający B (GDATA) jest wyłączony. Jeżeli wirus nie jest znany w sygnaturach skanera A, nie zostanie odparty przez strażnika. Wirus może nadal zostać zatrzymany przez moduły ochrony proaktywnej G DATA (np. BEAST, AntiRansomware, DeepRay...)

Skanuj W trakcie oczytu i zapisu

W trakcie odczytu
lub
w trakcie uruchamiania

zmniejszenie użycia dysku

W trakcie odczytu - skanowanie odbywa się w chwili odczytu danych z dysku, nie podczas zapisu. Możliwe jest zapisanie pliku wirusa na dysku, detekcja nastąpi podczas próby odczytu lub uruchomienia.

W trakcie uruchamiania - skanowanie odbywa się w chwili uruchomienia pliku wykonywalnego (np. exe, bat, cmd, msi...) i obejmuje wyłącznie dane związane z wywoływanym procesem. 

Skanuj napędy sieciowe włączony wyłączony zmniejszenie użycia CPU, RAM, sieci

W tej konfiguracji skanowanie jest przeprowadzane wobec plików udostępnionych przez udziały sieciowe Windows wyłącznie podczas interakcji procesów użytkownika z danymi plikami. Wyłączenie tej opcji zmniejsza ilość skanowanych danych oraz redukuje liczbę skanowań w przypadku katalogów współdzielonych przez wielu klientów.

Heurystyka włączony wyłączony zmniejszenie użycia CPU, RAM  
Skanuj archiwa włączony, do 300kB włączony, do 300kB - Skanowania archiwów, np. zip, rar, 7z... o rozmiarze nie przekraczającym domyślnych ustawień nie ma znaczącego wpływu na wydajność typowego systemu. 
Skanuj pliki e-mail wyłączony wyłączony - Skanowanie plików e-mail domyślnie jest wyłączone w strażniku. Ochrona poczty jest realizowana przez inne moduły ochronne programu G DATA. Ta opcja ma zastosowanie tylko dla wybranych klientów pocztowych, np. Windows Live Mail. Nie ma wpływu na wydajność.
Skanuj obszary systemowe przy starcie komputera włączony wyłączony zmniejszenie użycia CPU, RAM, dysku podczas startu systemu  Wyłączenie opcji przyspieszy uruchamianie komputera, kosztem wykrywania zagrożeń uruchamiających się wraz z systemem.
Skanuj obszary systemowe przy zmianie nośnika włączony wyłączony zmniejszenie użycia CPU, RAM, dysku podczas podłączania nośników zewnętrznych  Wyłączenie opcji może przyspieszyć obsługę nowo podłączanych nośników zewnętrznych.
Wyjątki brak max. kilka wyjątków różny Funkcja umożliwia pominięcie skanowania wskazanych plików, katalogów, procesów lub napędów przez ochronę reaktywną. Zalecane by definiować maksymalnie kilka reguł dla najbardziej obciążających system procesów.

Twoja ocena

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy!