G DATA Patch Management

Moduł Patch Management pomaga administratorom sieci w efektywnej dystrybucji poprawek dla oprogramowania. Rozbuduj zakres funkcjonalny rozwiązania biznesowego G DATA.

Patch Management co to?

Oferujemy najlepsze usługi dotyczące bezpieczeństwa biznesowego. Proponujemy kompleksowe podejście do każdego z biznesów. Zadajesz sobie pytanie: „Patch Management co to?”. To moduł, który znajduje się wśród pakietów ochronnych przeznaczonych dla firm z branży IT. Umożliwia on skuteczne i szybkie wprowadzanie poprawek w oprogramowaniu, z którego korzystasz. Dzięki niemu możesz wszelkie zmiany oprogramowania przetestować jeszcze przed wprowadzeniem, w łatwy sposób zarządzać jego stanem i wprowadzać poprawki na raz we wszystkich punktach końcowych.

Centralne zarządzanie poprawkami

Nie musisz już instalować osobno poprawek dla każdego klienta. Zarządzaj aktualizacjami oprogramowania i rozpowszechniaj je z centralnego repozytorium.

Minimalizacja ryzyka

Zapobiegaj problemom z kompatybilnością u klientów, wprowadzając nowe poprawki najpierw w środowisku testowym.

Śledzenie stanu oprogramowania

Z systemem G DATA Patch Management zapewniamy, że pracownicy korzystają z najnowszych wersji oprogramowania dostępnych w sieci.

Proste pobieranie i dystrybucja poprawek

Słabe punkty w systemie operacyjnym i zainstalowanych programach są głównym celem ataków cybernetycznych. Każdego roku firmy produkujące oprogramowanie wykrywają w swoich produktach kilka tysięcy luk i tworzą poprawki, które naprawiają je. Integralne części systemu operacyjnego, jak również oprogramowanie innych firm są narażone. W wielu przypadkach nie wszyscy klienci w sieci korzystają z tej samej wersji oprogramowania. Departamenty IT są zmuszone do stosowania różnych środków w celu wdrożenia aktualizacji oprogramowania i poprawek. Centralnie zarządzany program G DATA Patch Manager upraszcza pobieranie i dystrybucję najnowszych poprawek.

G DATA Patch Management - infografika G DATA Patch Management - infografika

Zawsze na bieżąco z G DATA Patch Management

Łatwe zarządzanie funkcjami pomaga administratorowi sieci utrzymać aktualne oprogramowanie. Moduł Patch Manager dostarcza wiele ważnych informacji pomagających zaplanować cały proces zarządzania poprawkami: Które wersje programów są używane w sieci? Czy komputery klienckie lub grupy obsługują najnowsze poprawki? Możesz wybrać klientów i wspólnie aktualizować ich programy. Program Patch Manager może zostać zaimplementowany bez konieczności ponownej instalacji rozwiązania biznesowego G DATA. Perfekcyjnie współdziałając z istniejącymi funkcjami, Patch Management uzupełnia ochronę sieci Twojej firmy.

Jak G DATA Patch Management działa

Wykaz zainstalowanego oprogramowania

Inwentaryzacja oprogramowania w rozwiązaniu G DATA Business pozwala na śledzenie wszystkich programów zainstalowanych na komputerach klienckich. Umożliwia również sprawdzenie, które wersje systemu Windows pracują w sieci.

Aktualnie dostępne poprawki

Moduł opiera się na ogromnej ilości poprawek i aktualizacji. Poprawki pochodzą od renomowanych firm takich jak Microsoft, Adobe czy Oracle i są sprawdzane przed ich udostępnieniem w naszym repozytorium. Opcja "Konfiguracja poprawek" umożliwia wybranie wszystkich poprawek, które mają być testowane i wdrażane.

Test przydatności poprawek do zastosowania

Zlecenie wykrywania oprogramowania sprawdza przydatność wybranych poprawek na komputerach klienckich. Zlecenia przydatności może być wykonywane w sposób sterowany czasowo lub całkowicie automatycznie.

Dystrybucja oprogramowania

Skonfiguruj zlecenia dystrybucyjne, aby zainstalować odpowiednie poprawki na komputerach klienckich lub grupach. Podczas okresu testowego w cyklu zarządzania poprawkami funkcja ta jest wykorzystywana do wprowadzania poprawek do środowiska testowego. Zaplanuj dystrybucję poprawek, aby utrzymać działanie klientów bez zakłóceń.

Ustaw zadanie wycofania poprawki

Zadania wycofywania poprawek ułatwiają odinstalowanie już zainstalowanych poprawek. Jeśli po dystrybucji poprawki pojawią się jakiekolwiek problemy, można je natychmiast wyeliminować.

Raporty

Menedżer raportów pomaga w analizie, czy wdrożenie okazało się skuteczne u wszystkich klientów. Administrator sieci uzyskuje szybki podgląd wszystkich niespójności w procesie aktualizacji oprogramowania.

Dalsze informacje

Przewodnik po najlepszych praktykach w zakresie G DATA Patch Management

Nasz przewodnik PDF prowadzi przez cały proces zarządzania poprawkami: Dostarcza on wszystkich istotnych informacji dla każdego kroku i wyczerpująco wyjaśnia wszystkie ważne funkcje, takie jak automatyzacja zarządzania poprawkami.

Podręcznik dla rozwiązań G DATA Business

Podręcznik szczegółowo przedstawia wszystkie cechy naszego rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa IT dla firm.

Obługa klienta

Nasi deweloperzy i inżynierowie pomocy technicznej współpracują ze sobą, aby zapewnić Państwu najlepszą możliwą obsługę.

Kontakt ze wsparciem technicznym

Warstwowe bezpieczeństwo

Dowiedz się więcej o naszej kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa.

Szczegóły IT Security od G DATA