Post Image

Doskonały wynik G DATA w marcowym teście AV Comparatives!

2020-04-21 08:47:00

G DATA po przerwie wraca na łamy testów AV Comparatives. Wraca i to jak?!

Trafiamy do elitarnego grona i zdobywamy najwyższy możliwy laur czyli certyfikat ADVANCED+ dla produktów domowych. Rezultat ten możliwy był do osiągnięcia dzięki wyraźnemu odstawieniu konkurencji w kategorii wykrywania zagrożeń bez aktywnego połączenia sieciowego gdzie G DATA Internet Security wykazała się detekcją na poziomie 96,2% przy średniej w teście 85%.

Nie bez znaczenia były też doskonałe wyniki ochrony przed wszystkimi zagrożeniami z działającym połączeniem sieciowym oraz minimalna ilość tzw. false positive, która w przypadku G DATA wyniosła 3. Natomiast średnia w teście dla wszystkich producentów wyniosła, aż 17 błędnie oznaczonych plików jako złośliwe! Pozwoliło nam to w obu tych kategoriach zająć miejsca w pierwszej trójce producentów! Kolejny już raz dzięki najnowszym technologiom jak Deepray i BEAST trafiamy na sam szczyt rankingów w niezależnych testach oprogramowania antywirusowego.

Informacje o teście

Liczba vendorów: 17
Czas przeprowadzenia testów: marzec 2020
Liczba złośliwych próbek: 10249
Testowana wersja produktu: G DATA Internet Security 25.5.5.43
Link do testu: https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2020/04/avc_mpt_202003_en.pdf

Media: