Zagrożenia i wyzwania dla firm - eksperci alarmują o brakach w wiedzy pracowników dotyczącej cyberbezpieczeństwa.

2024-01-22 09:29:21

Badania specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa pokazują, że pomimo rosnącego ryzyka, pracownicy nie mają wystarczającej świadomości na temat zagrożeń cybernetycznych.

Dwóch na pięciu pracowników ocenia ryzyko padnięcia ofiarą cyberprzestępczości lub kradzieży danych jako niskie lub bardzo niskie. Potwierdza to badanie „Cyberbezpieczeństwo w liczbach”, przeprowadzone przez specjalistów G DATA CyberDefense. Wyniki są alarmujące, ponieważ potwierdzają istnienie luk w świadomości pracowników, co w rezultacie sprzyja atakom ze strony cyberprzestępców.

Eksperci podkreślają konieczność skorygowania tej niebezpiecznej tendencji. Firmy zobowiązane są do zapewnienia odpowiedniego poziomu świadomości wśród swoich pracowników, gdyż jedynie poprzez pełne zrozumienie zagrożeń ci ostatni mogą przyczynić się do minimalizacji ryzyka cyberataków. Niestety, wyniki badania wykazały, że około 40 procent respondentów nie traktuje prawdopodobieństwa padnięcia ofiarą cyberataku jako wysokiego.

Zaniedbanie w ocenie tych zagrożeń nie tylko świadczy o lekkomyślności, lecz może również pociągnąć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Niedostateczna świadomość w obszarze bezpieczeństwa IT otwiera drzwi cyberprzestępcom, którzy mogą wykorzystać luki wynikające z niefrasobliwej postawy pracowników. Przykłady takich luk obejmują stosowanie słabych haseł, podatność na ataki phishingowe, zaniedbanie aktualizacji oprogramowania, brak należytej ochrony danych oraz niewłaściwe zabezpieczenie urządzeń.

W świetle tych informacji kluczowe jest nie tylko rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń, lecz również podejmowanie konkretnych i skierowanych działań w celu ich zwalczania. Tylko w ten sposób przedsiębiorstwa będą w stanie wzmocnić swoją cyberodporność i minimalizować ryzyko ataków, chroniąc swoje zasoby oraz dane.

W najbliższej przyszłości priorytetem będzie musiało być odpowiedzialne podejście do naszego obecnie bardzo cyfrowego świata. Zauważalny wzrost zagrożeń związanych z cyberprzestępczością stanowi stale rosnące wyzwanie. Przestępcy stają się coraz bardziej zorganizowani i bezwzględni. Ochrona przed nimi to zadanie nie tylko dla działów IT, lecz także dla każdej osoby pracującej w firmie

Andreas Lüning
członek zarządu i współzałożyciel G DATA CyberDefense.

Nieostrożne podejście i nieświadomość ryzyka związanego z cyfrowymi procesami, mediami i programami, tworzą sprzyjający grunt dla działań cyberprzestępców. Skuteczne ataki często wynikają z braku właściwych środków bezpieczeństwa i nieuważności pracowników. Zaniedbanie w tym obszarze może mieć poważne konsekwencje dla firm, takie jak utrata wrażliwych danych, straty finansowe związane z oszustwami lub wymuszaniem, szkody w reputacji oraz ryzyko zakłócenia ciągłości biznesowej

Robert Dziemianko
Marketing Manager w G DATA Software

Klucze do bezpieczeństwa cyfrowego: szkolenie i zwiększenie świadomości

Kluczowym elementem bezpieczeństwa cyfrowego jest ciągłe szkolenie i podnoszenie świadomości pracowników. Obejmuje to nie tylko przekazywanie wiedzy technicznej, ale także promowanie kompleksowej świadomości bezpieczeństwa IT w zakresie aktualnych zagrożeń cybernetycznych i możliwych scenariuszy ataków. Ważne jest nie tylko wskazanie zagrożeń, ale także przedstawienie konkretnych instrukcji i najlepszych praktyk. Oprócz szkoleń należy przeprowadzać regularne ćwiczenia i symulacje bezpieczeństwa, bo tylko praktyczne zetknięcie się z potencjalnymi praktykami cyberprzestępców przygotuje pracowników do reagowania na potencjalne ataki. Ponadto kluczową rolę odgrywa polityka dotycząca zgłaszania błędów, w której pracownicy mogą swobodnie raportować swoje obawy dotyczące bezpieczeństwa oraz podejrzane zachowania, nie obawiając się negatywnych konsekwencji.

Holistyczna świadomość bezpieczeństwa to pierwszy krok do zapewnienia ochrony przed cyberatakami i poprawy odporności cyfrowej całej firmy.

Media:

Kontakt

G DATA Software Sp. z o.o.
Warcisława IV 2
78-400 Szczecinek

Telefon: +48 94 37 29 650
E-Mail: sales@remove-this.gdata.pl