Cyberbezpieczeństwo - Co dziesiąta osoba samodzielnie rozwiązuje problemy IT w swoim domowym biurze

2022-03-15 11:54:00

Badania G DATA pokazują, że małym firmom brakuje wsparcia w kryzysowych sytuacjach związanych ze sprzętem komputerowym. 

Od początku pandemii znacznie więcej osób pracuje w domu. Jak pokazuje aktualne badanie “Cyberbezpieczeństwo w liczbach” przeprowadzone przez G DATA, rozwiązanie, które jest dobre dla zdrowia niesie ze sobą również zagrożenia dla IT. W sytuacjach zagrożenia pochodzących z sieci, niektórzy pracownicy w swoich domowych biurach zachowują się nieodpowiedzialnie i w ten sposób narażają bezpieczeństwo informatyczne całej firmy. 

Jak pracownicy reagują w przypadku zagrożenia w cyberprzestrzeni, gdy pracują w domu? To pytanie zadano respondentom w bieżącym badaniu “Cyberbezpieczeństwo w liczbach" przeprowadzonym przez G DATA we współpracy z firmą Statista. Wyniki są niepokojące, ponad 11% ankietowanych pracujących w domowych biurach decyduje się samodzielnie rozwiązywać problemy IT, nawet jeśli są niepewni swoich działań oraz ich skutków. W mniejszych firmach, zatrudniających mniej niż 50 pracowników, odsetek jest jeszcze większy. Badanie podaje, że ponad 13% respondentów działa na własną rękę, bez odpowiedniej wiedzy know-how.

Każdy, kto próbuje samodzielnie, w domowym biurze rozwiązać podejrzaną sytuację na urządzeniu firmowym postępuje bardzo nieodpowiedzialnie i może swoim działaniem narazić cyberbezpieczeństwo całej firmy. W sytuacji wystąpienia zagrożenia najlepiej od razu zgłosić się do specjalisty. Zespół IT potrafi ocenić poziom zagrożenia oraz to, czy nietypowe zachowanie jest efektem cyberataku, czy wynika z błędu konfiguracji urządzenia lub braku aktualizacji. Firmy nadal muszą położyć duży nacisk na edukację pracowników w zakresie bezpieczeństwa IT. Zwłaszcza, gdy home office staje się integralną częścią życia zawodowego, ważne jest, aby uwrażliwić personel na możliwe zagrożenia.   

Tim Berghoff
Specjalista ds. bezpieczeństwa G DATA CyberDefense

Zwróć się do ekspertów IT

W przypadku podejrzanych sytuacji związanych z urządzeniem najlepiej zgłosić się do osób, które pracują w działach informatycznych firmy, niezależnie od tego, czy pracujemy z domu, czy z biura. Jak wynika z badań, możliwość zgłoszenia się do odpowiednich osób jest silnie uzależniona od wielkości firmy. Prawie 60% respondentów pracujących w dużej firmie, zatrudniającej ponad 1000 pracowników, zwraca się z prośbą o pomoc do własnego działu IT.  W małych firmach, zatrudniających mniej niż 50 pracowników, odsetek ten wynosi zaledwie 22%. To dość zrozumiałe, że zwłaszcza w mniejszych firmach nie ma odpowiedniej osoby z działu technicznego, dlatego pracownicy coraz częściej zwracają się o pomoc do szefa (14%) lub korzystają z usług zewnętrznych firm (10%).

Badanie "Cyberbezpieczeństwo w liczbach"

Opracowanie "Cyberbezpieczeństwo w liczbach" charakteryzuje się dużą ilością informacji i bardzo szczegółową metodologią. W ramach reprezentatywnego badania online, na temat cyberbezpieczeństwa w kontekście zawodowym i prywatnym, zrealizowano ankietę wśród ponad 5000 pracowników.  Eksperci z firmy Statista przeprowadzili badanie, a dzięki wielkości próby, która znacznie przekracza zwykłe standardy branżowe, prezentowane wyniki badań są solidne i wiarygodne.

Media: