Polityka prywatności - G DATA VPN

G DATA VPN umożliwia wysyłanie i szyfrowanie danych przesyłanych przez połączenie internetowe za pośrednictwem serwerów wybieranych przez użytkownika. G DATA VPN jest dostępna dla systemów Windows, Android i iOS. Jeżeli w nagłówku poniższych sekcji nie zaznaczono inaczej, informacje tam zawarte dotyczą wszystkich wersji G DATA VPN. Programy antywirusowe G DATA są produktami firmy G DATA CyberDefense AG, Königsallee 178, 44799 Bochum, Niemcy. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka G DATA Software Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek, tel.: +48 943729650, email: [email protected].

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez poszczególne składniki można znaleźć poniżej:

 

Korzystanie z VPN

W przypadku aktywacji modułu "VPN", G DATA VPN nawiązuje szyfrowane połączenie z bezpieczną bramą internetową naszego partnera technologicznego (podwykonawcy). W tym czasie zapisywana jest wartość hash Twojego adresu IP. Wszystkie dane, które są przesyłane i odbierane, są następnie przesyłane przez ten bezpieczny tunel. Twoja aktywność internetowa nie jest monitorowana ani przechowywana. Jedyne zebrane informacje to czas, jaki użytkownik spędził w sieci podwykonawcy oraz całkowita ilość przesłanych danych w bajtach w celu zapewnienia i skalowania usług, aby spełnić wymagania klienta. Jeśli nie uda się nawiązać połączenia z bezpieczną bramą internetową, G DATA VPN połączy się z naszymi serwerami licencyjnymi w celu weryfikacji Twojej licencji. W tym czasie przetwarzamy Twój adres IP oraz informacje podane podczas rejestracji w celu weryfikacji statusu Twojej licencji. Powyższe dane są przetwarzane w celu realizacji naszej umowy z Tobą na korzystanie z G DATA VPN.

Korzystanie z VPN

Przez określony czas możesz bezpłatnie stosować oprogramowanie antywirusowe G DATA. W celu aktywacji potrzebujemy przekazania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu mailowego. Możesz również dobrowolnie przekazać swój adres domowy. Jeśli zdecydujesz się na zakup płatnej licencji, powiążemy te dane z Twoim kluczem rejestracyjnym. Możesz również wskazać nazwę partnera, u którego dokonujesz zakupu licencji. Wprowadzone dane wykorzystujemy w celu zarejestrowania odpowiedniej licencji oraz w celu zapewnienia prawidłowego licencjonowania naszej aplikacji. Dane są przetwarzane również w celu dotrzymania warunków licencjonowania zawartych z Tobą w odniesieniu do użytkowania oprogramowania antywirusowego G DATA. Podstawą prawną jest art. 6 p. 1 lit. b) RODO.

 

Rejestracja (Windows)

Możesz korzystać z bezpłatnej wersji próbnej G DATA VPN przez określony czas. Aby aktywować wersję próbną, podaj swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail podczas rejestracji. Jeśli zakupisz licencję i ją aktywujesz, połączymy te informacje z Twoim numerem rejestracyjnym. Używamy tych danych, aby aktywować Twoją licencję i upewnić się, że masz odpowiednią licencję dla naszej aplikacji. Dane te są przetwarzane w celu realizacji naszej umowy z Tobą na korzystanie z G DATA VPN.

 

Rejestracja/ Zakupy w aplikacji (VPN for Android)

Jeśli zdecydujesz się na zakup licencji na G DATA VPN, podczas procesu rejestracji zostaniesz poproszony o podanie adresu kontaktowego (adresu e-mail). Ponadto przekazujemy również unikalne identyfikatory, takie jak losowy identyfikator i nazwa urządzenia. Używamy tych danych, aby aktywować Twoją licencję i upewnić się, że posiadasz odpowiednią licencję dla naszej aplikacji. Jeśli nabędziesz licencję poprzez zakup w aplikacji, zostaniemy powiadomieni przez Google, że transakcja została zakończona. Te informacje są przetwarzane w celu realizacji naszej umowy z Tobą na korzystanie z G DATA VPN.

W przypadku licencji próbnej zostaniesz poproszony jedynie o podanie adresu e-mail.

 

Rejestracja aplikacji/ zakupy w aplikacji (iOS)

Jeśli zdecydujesz się na zakup licencji na G DATA VPN, podczas rejestracji zostaniesz poproszony o podanie adresu kontaktowego (adresu e-mail) w celu zarejestrowania licencji. Ponadto przekazujemy również unikalne identyfikatory, takie jak losowy identyfikator i nazwa urządzenia. Używamy tych danych do aktywacji licencji i zapewnienia, że posiadasz odpowiednią licencję dla naszej aplikacji. Jeśli nabędziesz licencję poprzez zakup w aplikacji, zostaniemy powiadomieni przez Apple, że transakcja została zakończona. Te dane są przetwarzane w celu realizacji naszej umowy z Tobą na korzystanie z G DATA VPN.

W przypadku licencji próbnej zostaniesz poproszony jedynie o podanie adresu e-mail.

 

Aktualizacje (Windows)

G DATA VPN przeprowadza regularne aktualizacje programu. W tym czasie przetwarzamy Twój adres IP oraz informacje podane podczas rejestracji w celu weryfikacji statusu Twojej licencji. Dane te są przetwarzane w celu realizacji naszej umowy z Tobą na korzystanie z G DATA VPN.

 

Wycofanie zgody

Jeśli aktywujesz moduł „Ochrona sieci”, oprogramowanie antywirusowe G DATA przekazuje adresy URL odwiedzanych witryn z Twojego urządzenia do naszych serwerów. Przetwarzamy te dane osobowe w celu oszacowania bezpieczeństwa odwiedzania adresów URL. Dane są przetwarzane w celu dotrzymania warunków licencjonowania zaakceptowanych przez Ciebie w odniesieniu do użytkowania oprogramowania antywirusowego G DATA. Podstawą prawną jest art. 6 p. 1 lit. b RODO.

 

Twoje prawa, jako właściciela danych osobowych

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Możesz to zrobić np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na nasz adres kontaktowy podany poniżej.

 

Modyfikowanie, skasowanie lub ograniczenie przetwarzania

Ponadto masz prawo żądać zmodyfikowania swoich danych na warunkach określonych w art. 16 RODO, usunięcie zgodnie z art. 17 RODO lub ograniczenie przetwarzania zgodnie z warunkami art. 18 RODO.

 

Przenośność danych

Ponadto możesz zażądać przekazania swoich danych w dowolnym momencie zgodnie z art. 20 RODO.

 

Sprzeciw wobec przetwarzania

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania zadań w interesie publicznym (art. 6 s. 1 zdanie 1 lit. e) RODO) lub w celu ochrony uzasadnionych interesów (art. 6 s. 1 zdanie 1 lit. f) RODO) , możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w dowolnym momencie z trwałym skutkiem. W przypadku sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych w wyżej wymienionych celach, chyba że:

•    istnieją ważne podstawy przetwarzania wymagające ochrony, które przewyższają twoje interesy, prawa i dobrowolność, lub

•    przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Zgodnie z warunkami art. 21 p. 1 RODO, można sprzeciwić się przetwarzaniu danych z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą.

 

Jak możesz skorzystać ze swoich praw?

Aby skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt G DATA Software Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek lub przesłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected].

 

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych środków administracyjnych lub sądowych masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Możesz to zrobić, kontaktując się z organem nadzorującym ochronę danych w swoim zwykłym miejscu zamieszkania lub w naszej siedzibie. Adres organu nadzorczego odpowiedzialnego za G DATA Software Sp. z o. o. to:

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Kontakt

Jeśli masz dodatkowe pytania, np. w sprawie danych, które przechowujemy na Twój temat, zapraszamy do kontaktu.

G DATA Software Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek jest stroną odpowiedzialną w rozumieniu przepisów o ochronie danych. Prośby o kontakt można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected].

Możesz się z nami skontaktować telefonicznie tel.: +48 943729650,Możesz również zadać dalsze pytania dotyczące ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected].

 

Pomoc techniczna / Administrator danych osobowych / Zapytania dotyczące ochrony danych osobowych

Programy antywirusowe G DATA są produktami firmy G DATA CyberDefense AG, Königsallee 178,44799 Bochum, Niemcy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka G DATA Software Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek, NIP 6731008232, wpisana do KRS pod numerem 0000137515, tel.: +48 943729650, email: [email protected],
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, serwisu oprogramowania będącego przedmiotem umowy, odnowienia/kontynuacji umowy (przedłużenia licencji) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres 6 lat (zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa),
  4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy,
  7. Pana/Pani dane będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). Przysługuje Pani/Panu prawo do niepodlegania profilowaniu, co może Pan/Pani zgłosić administratorowi,
  8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.

Stan na 05.2021.