Polityka prywatności aplikacji mobilnych


Polityka prywatności - G DATA Mobile Security Android

Wraz z produktem G DATA Mobile Internet Security dla systemu Android dostarczamy skaner złośliwego oprogramowania do skanowania pamięci urządzenia lub wykrywania szkodliwego oprogramowania, takiego jak trojany, wirusy lub oprogramowanie szpiegujące, i analizowania uprawnień zainstalowanych aplikacji w celu wykrycia podejrzanego zachowania plików, a także phishingu.

G DATA Mobile Internet Security dla Androida zawiera komponenty, które umożliwiają nam przetwarzanie danych osobowych. Programy antywirusowe G DATA są produktami firmy G DATA CyberDefense AG, Königsallee 178, 44799 Bochum, Niemcy. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka G DATA Software Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek, tel.: +48 943729650, email: [email protected].

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez poszczególne składniki można znaleźć poniżej:

 

Wykrywanie złośliwego oprogramowania

Oprogramowanie G DATA Mobile Internet Security dla systemu Android wykonuje skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania w celu identyfikacji złośliwego oprogramowania, wykrywania podejrzanych zachowań aplikacji i ulepszania naszych technik wykrywania. W tym celu przetwarzamy unikalne identyfikatory (IMEI, IMSI, adres IP, losowy identyfikator) dla każdego urządzenia i instalacji aplikacji oraz pliki zidentyfikowane przez naszą aplikację jako potencjalnie szkodliwe. Ponadto chronimy Cię podczas skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania dzięki rozwiązaniu chmurowemu naszego partnera technologicznego Bitdefender. Te dane są przetwarzane w celu wypełnienia naszej umowy z Tobą przy użyciu G DATA Mobile Internet Security dla Androida. Nadal używamy tych danych do analizy statystycznej wykrytego złośliwego oprogramowania i jego rozprzestrzeniania.

Jeśli wyraziłeś zgodę na udział w inicjatywie informacji o złośliwym oprogramowaniu, przetwarzamy dalsze dane osobowe w celu skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania na podstawie Twojej zgody, np. pełne ścieżki plików i liczba aplikacji zainstalowanych na urządzeniu. Używamy tych informacji do ulepszania naszych aplikacji i do statystycznej oceny wykrytego złośliwego oprogramowania.

 

Rejestracja aplikacji / zakupy w aplikacji

W celu aktywacji licencji na G DATA Mobile Internet Security for Android potrzebujemy przekazania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu mailowego. Możesz również dobrowolnie przekazać swój adres domowy. Jeśli zdecydujesz się na zakup płatnej licencji, powiążemy te dane z Twoim kluczem rejestracyjnym. Używamy tych danych w celu aktywacji Twojej licencji i zapewnienia, że nasza aplikacja ma odpowiednią licencję. Jeśli kupisz licencję poprzez zakup w aplikacji, otrzymamy od Google informacje o udanym zakupie. Wprowadzone dane wykorzystujemy w celu zarejestrowania odpowiedniej licencji oraz w celu zapewnienia prawidłowego licencjonowania naszej aplikacji. Dane są przetwarzane również w celu dotrzymania warunków licencjonowania zawartych z Tobą w odniesieniu do użytkowania oprogramowania antywirusowego G DATA. Podstawą prawną jest art. 6 p. 1 lit. b) RODO.

 

Aktualizacje

G DATA Mobile Internet Security Android dokonuje regularnych aktualizacji sygnatur w celu utrzymania ochrony przed złośliwym oprogramowaniem. Przetwarzamy Twój adres IP i informacje podane podczas rejestracji, aby sprawdzić status Twojej licencji. Te dane są przetwarzane w celu wypełnienia naszej umowy z Tobą przy użyciu G DATA Mobile Internet Security for Android. Podstawą prawną jest art. 6 p. 1 lit. b) RODO.

 

AntiPhishing / kontrola rodzicielska

Jeśli uaktywnisz składniki „AntiPhishing” lub „Kontrola rodzicielska”, G DATA Mobile Internet Security dla Androida przekazuje adresy URL odwiedzanych witryn z Twojego urządzenia do naszych serwerów. Przetwarzamy te dane osobowe w celu oszacowania bezpieczeństwa odwiedzania adresów URL. Dane są przetwarzane w celu dotrzymania warunków licencjonowania zaakceptowanych przez Ciebie w odniesieniu do użytkowania oprogramowania antywirusowego G DATA. Podstawą prawną jest art. 6 p. 1 lit. b RODO.

 

Połączenie z G DATA ActionCenter

G DATA Mobile Internet Security Android umożliwia podłączenie urządzenia do G DATA ActionCenter. Aby zarejestrować lub podłączyć urządzenie do G DATA ActionCenter, przetwarzamy unikalne identyfikatory urządzenia, dane podane podczas rejestracji oraz dane lokalizacji dostarczone przez twoje urządzenie. Dane lokalizacji są również przesyłane do G DATA ActionCenter po uruchomieniu lokalizacji urządzenia. W przypadku lokalizacji G DATA Mobile Internet Security Android z funkcji lokalizacji systemu operacyjnego Android dostarczonych przez Google. Niektóre usługi w G DATA ActionCenter umożliwiają wysyłanie informacji do innych skonfigurowanych urządzeń w nagłych wypadkach lub usuwanie informacji o innych urządzeniach w urządzeniu. Pamiętaj, że korzystasz z tych dostępów i odpowiedzialnie uzyskujesz dostęp do danych. Te dane są przetwarzane w celu wypełnienia naszej umowy z Tobą przy użyciu G DATA Mobile Internet Security dla Androida lub do korzystania z G DATA ActionCenter.

 

Raporty o błędach

Jeśli aplikacja G DATA Mobile Internet Security Android nieoczekiwanie przestaje działać, możesz wyrazić zgodę na przesłanie nam raportu o błędzie. Zgoda dotyczy tylko tego jednego raportu. Oprócz informacji o przyczynie awarii zbieramy dane w celu jednoznacznej identyfikacji Twojego urządzenia. Przetwarzamy te dane w celu zapewnienia jakości.

 

Korzystanie z narzędzi analitycznych (dostosuj)

Korzystamy z Adjust, usługi analizy aplikacji firmy Adjust GmbH, Berlin, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin, Niemcy („Adjust”). Dzięki tej technologii jesteśmy w stanie utrzymać i rozszerzyć naszą gamę aplikacji. Za pomocą raportów możemy mierzyć, oceniać i optymalizować naszą treść. Aby chronić naszych użytkowników i partnerów, możemy również identyfikować i zapobiegać oszustwom i zagrożeniom bezpieczeństwa. Dostosuj przetwarzanie Twoich danych osobowych przez G DATA, w szczególności adresy IP (nawiązanie połączenia) i Google Advertising ID. Narzędzie zbiera również liczbę instalacji. Nie możemy Cię zidentyfikować osobiście.

Jeśli nie chcesz analizować użycia aplikacji przez Adjust, możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie w G DATA Mobile Internet Security for Android pod pozycją menu „Warunki użytkowania” ze skutkiem na przyszłość lub możesz sprzeciwić się tutaj.

 

Cofnięcie zgody

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz je w dowolnym momencie odwołać ze skutkiem na przyszłość. Możesz to zrobić np. drogą elektroniczną na adres e-mail podany poniżej.

 

Twoje prawa, jako właściciela danych osobowych

Informacja: Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od G DATA Software Sp. z o. o. informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych (art. 15 RODO). Dotyczy to również odbiorców lub kategorii odbiorców, do których przekazywane są te dane, cel i czas przechowywania.

 

Modyfikowanie, skasowanie lub ograniczenie przetwarzania

Ponadto masz prawo żądać zmodyfikowania swoich danych na warunkach określonych w art. 16 RODO, usunięcie zgodnie z art. 17 RODO lub ograniczenie przetwarzania zgodnie z warunkami art. 18 RODO.

 

Przenośność danych

Ponadto możesz zażądać przekazania swoich danych w dowolnym momencie zgodnie z art. 20 RODO.

 

Sprzeciw wobec przetwarzania

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania zadań w interesie publicznym (art. 6 s. 1 zdanie 1 lit. e) RODO) lub w celu ochrony uzasadnionych interesów (art. 6 s. 1 zdanie 1 lit. f) RODO) , możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w dowolnym momencie z trwałym skutkiem. W przypadku sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych w wyżej wymienionych celach, chyba że:

•    istnieją ważne podstawy przetwarzania wymagające ochrony, które przewyższają twoje interesy, prawa i dobrowolność, lub

•    przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Zgodnie z warunkami art. 21 p. 1 RODO, można sprzeciwić się przetwarzaniu danych z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą.

 

Jak możesz skorzystać ze swoich praw?

Aby skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt G DATA Software Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek lub przesłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected].

 

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych środków administracyjnych lub sądowych masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Możesz to zrobić, kontaktując się z organem nadzorującym ochronę danych w swoim zwykłym miejscu zamieszkania lub w naszej siedzibie. Adres organu nadzorczego odpowiedzialnego za G DATA Software Sp. z o. o. to:

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Kontakt

Jeśli masz dodatkowe pytania, np. w sprawie danych, które przechowujemy na Twój temat, zapraszamy do kontaktu.

G DATA Software Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek jest stroną odpowiedzialną w rozumieniu przepisów o ochronie danych. Prośby o kontakt można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected].

Możesz się z nami skontaktować telefonicznie tel.: +48 943729650,Możesz również zadać dalsze pytania dotyczące ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected].

 

Pomoc techniczna / Administrator danych osobowych / Zapytania dotyczące ochrony danych osobowych

Programy antywirusowe G DATA są produktami firmy G DATA CyberDefense AG, Königsallee 178,44799 Bochum, Niemcy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka G DATA Software Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek, NIP 6731008232, wpisana do KRS pod numerem 0000137515, tel.: +48 943729650, email: [email protected],
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, serwisu oprogramowania będącego przedmiotem umowy, odnowienia/kontynuacji umowy (przedłużenia licencji) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres 6 lat (zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa),
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy,
 7. Pana/Pani dane będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). Przysługuje Pani/Panu prawo do niepodlegania profilowaniu, co może Pan/Pani zgłosić administratorowi,
 8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.

Polityka prywatności - G DATA Mobile Security iOS

Wraz z produktem G DATA Mobile Internet Security iOS dostarczamy narzędzie do analizowania parametrów systemowych urządzenia i sprawdzania stron internetowych we własnej przeglądarce aplikacji w celu wykrycia podejrzanego zachowania i phishingu.

G DATA Mobile Internet Security iOS składa się z kilku komponentów, w których przetwarzamy dane osobowe. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych modułów można znaleźć poniżej:

 

Rejestracja aplikacji / zakupy w aplikacji

Jeśli zdecydujesz się na zakup płatnej licencji na G DATA Mobile Internet Security iOS, W celu aktywacji potrzebujemy przekazania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu mailowego. Możesz również dobrowolnie przekazać swój adres domowy. Jeśli zdecydujesz się na zakup płatnej licencji, powiążemy te dane z Twoim kluczem rejestracyjnym. Możesz również wskazać nazwę partnera, u którego dokonujesz zakupu licencji. Wprowadzone dane wykorzystujemy w celu zarejestrowania odpowiedniej licencji oraz w celu zapewnienia prawidłowego licencjonowania naszej aplikacji. Dane są przetwarzane również w celu dotrzymania warunków licencjonowania zawartych z Tobą w odniesieniu do użytkowania oprogramowania antywirusowego G DATA. Jeśli kupisz licencję poprzez zakup w aplikacji, otrzymamy od Apple informacje o udanym zakupie. Te dane są przetwarzane w celu wypełnienia naszej umowy z Tobą przy użyciu G DATA Mobile Internet Security iOS. Podstawą prawną jest art. 6 p. 1 lit. b) RODO.

 

AntiPhishing / kontrola rodzicielska

Jeśli korzystasz ze składnika „Przeglądarka”, G DATA Mobile Internet Security iOS oprogramowanie antywirusowe G DATA przekazuje adresy URL odwiedzanych witryn z Twojego urządzenia do naszych serwerów. Przetwarzamy te dane osobowe w celu oszacowania bezpieczeństwa odwiedzania adresów URL. Te dane są przetwarzane w celu wypełnienia naszej umowy z Tobą przy użyciu G DATA Mobile Internet Security iOS. Podstawą prawną jest art. 6 p. 1 lit. b RODO.

 

Połączenie z G DATA ActionCenter

G DATA Mobile Internet Security iOS umożliwia podłączenie urządzenia do G DATA ActionCenter. Aby zarejestrować lub podłączyć urządzenie do G DATA ActionCenter, przetwarzamy unikalne identyfikatory urządzenia, dane podane podczas rejestracji oraz dane lokalizacji dostarczone przez twoje urządzenie. Dane lokalizacji są również przesyłane do G DATA ActionCenter po uruchomieniu lokalizacji urządzenia. W przypadku lokalizacji G DATA Mobile Internet Security iOS uzyskuje dostęp do funkcji lokalizacji systemu operacyjnego iOS udostępnianych przez Apple. Niektóre usługi w G DATA ActionCenter umożliwiają wysyłanie informacji do innych skonfigurowanych urządzeń w nagłych wypadkach lub usuwanie informacji o innych urządzeniach w urządzeniu. Pamiętaj, że korzystasz z tych dostępów i odpowiedzialnie uzyskujesz dostęp do danych. Dane te są przetwarzane w celu wypełnienia naszej umowy z Tobą przy użyciu G DATA Mobile Internet Security iOS lub do korzystania z G DATA ActionCenter.

 

VPN

Jeśli aktywujesz składnik „VPN”, G DATA Mobile Internet Security iOS ustanawia szyfrowane połączenie z bezpieczną bramą internetową od naszego partnera technologicznego Private Communications Corporation (PCC). Wszystkie dane wysłane i odebrane są następnie przesyłane przez ten bezpieczny tunel. Twoja aktywność w Internecie nie jest monitorowana ani zapisywana. Jedyne gromadzone informacje to czas spędzony przez użytkownika w sieci PCC i całkowita ilość danych przesłanych w bajtach. Te dane są przetwarzane w celu wypełnienia naszej umowy z Tobą przy użyciu G DATA Mobile Internet Security iOS.

 

Cofnięcie zgody

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz je w dowolnym momencie odwołać ze skutkiem na przyszłość. Możesz to zrobić np. drogą elektroniczną na adres e-mail podany poniżej.

 

Twoje prawa, jako właściciela danych osobowych

Informacja: Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od G DATA Software Sp. z o. o. informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych (art. 15 RODO). Dotyczy to również odbiorców lub kategorii odbiorców, do których przekazywane są te dane, cel i czas przechowywania.

 

Modyfikowanie, skasowanie lub ograniczenie przetwarzania

Ponadto masz prawo żądać zmodyfikowania swoich danych na warunkach określonych w art. 16 RODO, usunięcie zgodnie z art. 17 RODO lub ograniczenie przetwarzania zgodnie z warunkami art. 18 RODO.

 

Przenośność danych

Ponadto możesz zażądać przekazania swoich danych w dowolnym momencie zgodnie z art. 20 RODO.

 

Sprzeciw wobec przetwarzania

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania zadań w interesie publicznym (art. 6 s. 1 zdanie 1 lit. e) RODO) lub w celu ochrony uzasadnionych interesów (art. 6 s. 1 zdanie 1 lit. f) RODO) , możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w dowolnym momencie z trwałym skutkiem. W przypadku sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych w wyżej wymienionych celach, chyba że:

•    istnieją ważne podstawy przetwarzania wymagające ochrony, które przewyższają twoje interesy, prawa i dobrowolność, lub

•    przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Zgodnie z warunkami art. 21 p. 1 RODO, można sprzeciwić się przetwarzaniu danych z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą.

 

Jak możesz skorzystać ze swoich praw?

Aby skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt G DATA Software Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek lub przesłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected].

 

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych środków administracyjnych lub sądowych masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Możesz to zrobić, kontaktując się z organem nadzorującym ochronę danych w swoim zwykłym miejscu zamieszkania lub w naszej siedzibie. Adres organu nadzorczego odpowiedzialnego za G DATA Software Sp. z o. o. to:

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Kontakt

Jeśli masz dodatkowe pytania, np. w sprawie danych, które przechowujemy na Twój temat, zapraszamy do kontaktu.

G DATA Software Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek jest stroną odpowiedzialną w rozumieniu przepisów o ochronie danych. Prośby o kontakt można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected].

Możesz się z nami skontaktować telefonicznie tel.: +48 943729650,Możesz również zadać dalsze pytania dotyczące ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected].

 

Pomoc techniczna / Administrator danych osobowych / Zapytania dotyczące ochrony danych osobowych

Programy antywirusowe G DATA są produktami firmy G DATA CyberDefense AG, Königsallee 178,44799 Bochum, Niemcy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka G DATA Software Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek, NIP 6731008232, wpisana do KRS pod numerem 0000137515, tel.: +48 943729650, email: [email protected],
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, serwisu oprogramowania będącego przedmiotem umowy, odnowienia/kontynuacji umowy (przedłużenia licencji) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres 6 lat (zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa),
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy,
 7. Pana/Pani dane będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). Przysługuje Pani/Panu prawo do niepodlegania profilowaniu, co może Pan/Pani zgłosić administratorowi,
 8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.

Stan na 05.09.2023 r.