Polityka prywatności - G DATA Antivirus Mac

Wraz z produktem G DATA Antivirus Mac (zwanym dalej: „oprogramowaniem antywirusowym G DATA”) dostarczamy ochronę przed wirusami, trojanami, phishingiem i innymi rodzajami szkodliwego oprogramowania. Oprogramowanie antywirusowe G DATA zawiera komponenty, które umożliwiają nam przetwarzanie danych osobowych. Programy antywirusowe G DATA są produktami firmy G DATA CyberDefense AG, Königsallee 178, 44799 Bochum, Niemcy. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka G DATA Software Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek, tel.: +48 943729650, email: [email protected].

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez poszczególne składniki można znaleźć poniżej:

 

Wykrywanie złośliwego oprogramowania

Oprogramowanie antywirusowe G DATA wykrywa złośliwe oprogramowanie w różnych modułach (np. Skanowanie złośliwego oprogramowania) w celu identyfikacji złośliwego oprogramowania, wykrywania podejrzanych zachowań aplikacji i poprawy naszych technik wykrywania. W pewnych okolicznościach podejrzane pliki lub cechy tych plików (np. Sumy kontrolne, rozmiary plików, ścieżki plików) są przesyłane do serwerów G DATA w celu sprawdzenia ich tam pod kątem bezpieczeństwa. W przypadku, gdy oprogramowanie antywirusowe G DATA podejrzewa lub wykrywa wykrycie złośliwego oprogramowania, przetwarzamy unikalne identyfikatory dla każdego urządzenia i instalacji aplikacji (np. Unikalne nazwy instalacji aplikacji, używanego systemu operacyjnego lub znalezienia złośliwego oprogramowania i twojego adresu IP) a także sumy kontrolne plików zidentyfikowanych przez naszą aplikację jako potencjalnie szkodliwe oraz sumy kontrolne powiązanych ścieżek. Dane te są przetwarzane w celu wypełnienia naszej umowy z tobą za pomocą odpowiedniego oprogramowania antywirusowego G DATA. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Nadal używamy tych danych do analizy statystycznej wykrytego złośliwego oprogramowania i jego rozprzestrzeniania, a także do ulepszania naszych metod analizy. Podczas uczestnictwa w inicjatywie Malware Information Initiative (MII) pliki, które zostały zidentyfikowane jako wadliwe, oraz powiązane ścieżki plików można również przenieść. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Możesz sprzeciwić się przekazywaniu tych danych do G DATA w ramach MII w dowolnym momencie z trwałym skutkiem. W tym celu możesz wyłączając odpowiednią opcję w ustawieniach oprogramowania G DATA.

 

Rejestracja

Przez określony czas możesz bezpłatnie stosować oprogramowanie antywirusowe G DATA. W celu aktywacji potrzebujemy przekazania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu mailowego. Możesz również dobrowolnie przekazać swój adres domowy. Jeśli zdecydujesz się na zakup płatnej licencji, powiążemy te dane z Twoim kluczem rejestracyjnym. Możesz również wskazać nazwę partnera, u którego dokonujesz zakupu licencji. Wprowadzone dane wykorzystujemy w celu zarejestrowania odpowiedniej licencji oraz w celu zapewnienia prawidłowego licencjonowania naszej aplikacji. Dane są przetwarzane również w celu dotrzymania warunków licencjonowania zawartych z Tobą w odniesieniu do użytkowania oprogramowania antywirusowego G DATA. Podstawą prawną jest art. 6 p. 1 lit. b) RODO.

 

Aktualizacje

Aplikacje G DATA przeprowadzają regularne aktualizacje sygnatur zagrożeń i aktualizacje oprogramowania w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem. Przesyłana jest również bieżąca konfiguracja systemu, w tym status wersji składników oprogramowania antywirusowego G DATA. Dodatkowo przetwarzamy Twój adres IP oraz dane przekazane przez Ciebie w procesie rejestracji w celu weryfikacji statusu Twojej licencji. Dane są przetwarzane w celu dotrzymania warunków licencjonowania zawartych z Tobą w odniesieniu do użytkowania oprogramowania antywirusowego G DATA. Podstawą prawną jest art. 6 p. 1 lit. b) RODO.

 

Ochrona przeglądarek

Jeśli aktywujesz moduł „Ochrona sieci”, oprogramowanie antywirusowe G DATA przekazuje adresy URL odwiedzanych witryn z Twojego urządzenia do naszych serwerów. Przetwarzamy te dane osobowe w celu oszacowania bezpieczeństwa odwiedzania adresów URL. Dane są przetwarzane w celu dotrzymania warunków licencjonowania zaakceptowanych przez Ciebie w odniesieniu do użytkowania oprogramowania antywirusowego G DATA. Podstawą prawną jest art. 6 p. 1 lit. b RODO.

 

Wiadomości

Oprogramowanie antywirusowe G DATA może również regularnie dostarczać informacje na temat naszych produktów, ich funkcjonalności, a także informacji dotyczących bieżących wydarzeń w branży IT. Informacje pojawiają się w sekcji “Wiadomości”. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości korzystając z okna ustawień użytkowanego oprogramowania antywirusowego G DATA. Podstawa prawna jest naszym uzasadnionym interesem w rozumieniu art. 6 p. 1 lit. f) RODO.

 

Narzędzia wsparcia

Narzędzie pomocy technicznej „Zbieranie informacji o systemie” dokumentuje problemy z produktem G DATA. W przypadku problemu użytkownik może skontaktować się z G DATA na własne żądanie, np. wypełnić formularz kontaktowy. G DATA przechowuje dane dotyczące tego konkretnego żądania, takie jak np. dane kontaktowe, dane dotyczące sprzętu i oprogramowania oraz dane dziennika.

Wszystkie dane zarejestrowane za pomocą tego narzędzia wsparcia są wykorzystywane wyłącznie do komunikacji z użytkownikiem i rozwiązywania problemów przez G DATA. Informacje i dane związane ze świadczeniem wsparcia są również przechowywane przez G DATA w celach badawczych i historii żądań wsparcia.

Dane zebrane podczas udzielania wsparcia nie będą wykorzystywane do celów wtórnych ani przekazywane stronom trzecim. Użytkownik ma możliwość przejrzenia wszystkich zebranych plików oraz usunięcia niechcianych plików i danych osobowych przed przesłaniem. Transmisja danych jest szyfrowana. Podstawą prawną korzystania z narzędzia wsparcia jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Korzystając z tej funkcji, użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na przesyłanie zgromadzonego urządzenia i danych osobowych do G DATA.

 

Twoje prawa, jako właściciela danych osobowych

Informacja: Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od G DATA Software Sp. z o. o. informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych (art. 15 RODO). Dotyczy to również odbiorców lub kategorii odbiorców, do których przekazywane są te dane, cel i czas przechowywania.

 

Modyfikowanie, skasowanie lub ograniczenie przetwarzania

Ponadto masz prawo żądać zmodyfikowania swoich danych na warunkach określonych w art. 16 RODO, usunięcie zgodnie z art. 17 RODO lub ograniczenie przetwarzania zgodnie z warunkami art. 18 RODO.

 

Przenośność danych

Ponadto możesz zażądać przekazania swoich danych w dowolnym momencie zgodnie z art. 20 RODO.

 

Sprzeciw wobec przetwarzania

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania zadań w interesie publicznym (art. 6 s. 1 zdanie 1 lit. e) RODO) lub w celu ochrony uzasadnionych interesów (art. 6 s. 1 zdanie 1 lit. f) RODO) , możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w dowolnym momencie z trwałym skutkiem. W przypadku sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych w wyżej wymienionych celach, chyba że:

•    istnieją ważne podstawy przetwarzania wymagające ochrony, które przewyższają twoje interesy, prawa i dobrowolność, lub

•    przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Zgodnie z warunkami art. 21 p. 1 RODO, można sprzeciwić się przetwarzaniu danych z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą.

 

Jak możesz skorzystać ze swoich praw?

Aby skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt G DATA Software Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek lub przesłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected].

 

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych środków administracyjnych lub sądowych masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Możesz to zrobić, kontaktując się z organem nadzorującym ochronę danych w swoim zwykłym miejscu zamieszkania lub w naszej siedzibie. Adres organu nadzorczego odpowiedzialnego za G DATA Software Sp. z o. o. to:

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Kontakt

Jeśli masz dodatkowe pytania, np. w sprawie danych, które przechowujemy na Twój temat, zapraszamy do kontaktu.

G DATA Software Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek jest stroną odpowiedzialną w rozumieniu przepisów o ochronie danych. Prośby o kontakt można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected].

Możesz się z nami skontaktować telefonicznie tel.: +48 943729650,Możesz również zadać dalsze pytania dotyczące ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected].

 

Pomoc techniczna / Administrator danych osobowych / Zapytania dotyczące ochrony danych osobowych

Programy antywirusowe G DATA są produktami firmy G DATA CyberDefense AG, Königsallee 178,44799 Bochum, Niemcy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka G DATA Software Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek, NIP 6731008232, wpisana do KRS pod numerem 0000137515, tel.: +48 943729650, email: [email protected],
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, serwisu oprogramowania będącego przedmiotem umowy, odnowienia/kontynuacji umowy (przedłużenia licencji) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres 6 lat (zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa),
  4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy,
  7. Pana/Pani dane będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). Przysługuje Pani/Panu prawo do niepodlegania profilowaniu, co może Pan/Pani zgłosić administratorowi,
  8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.

Stan na 10.2019.