Security labs
Minimalizowanie ryzyka

Minimalizowanie ryzyka

Stosowanie kilku zasad bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu pozwoli na zminimalizowanie ryzyka poniesienia strat wynikających z utraty kontroli nad systemem lub wycieku poufnych danych.

Dotyczy to zarówno ochrony przed bezpośrednim dostępem do komputera, jak i zdalnym atakiem na system przeprowadzonym przez sieć.

Blokowanie komputera

Nawe jeśli opuszczamy stanowisko na krótki okres czasu, warto skorzystać z funkcji zablokowania komputera dostępnej w menu Start systemu Windows. Pozostawienie komputera bez zabezpieczenia może zainteresować osoby znajdujące się w pobliżu.

Ustawienia zabezpieczeń

Zarówno system operacyjny, jak i jego składniki czy inne aplikacji umożliwiają na konfigurowanie poziomu zabezpieczeń. Ustawienia domyślne nie zawsze są najbezpieczniejsze. Warto poświęcić chwilę czasu na sprawdzenie i ewentualne dostosowanie ustawień zabezpieczeń kluczowych elementów systemu i aplikacji. Stosowanie narzędzia Tuner zawartego w pakiecie G Data TotalCare również może pomóc w dostosowaniu ustawień wpływających na bezpieczeństwo.

Wyłączanie komputera lub rozłączenie połączeń sieciowych

Jeśli odchodzimy od komputera na dłuższy czas, warto całkowicie wyłączyć komputer lub przynajmniej rozłączyć działające połączenia z siecią. Bez wątpienia ma to swoje pozytywne aspekty – choćby w kontekście pobierania przez operatorów mobilnego Internetu opłat za czas połączenia; głównie jednak ze względu na fakt, że urządzenie odłączone od sieci nie jest podatne na ataki z zewnątrz.

Sporządzanie kopii zapasowych

Kopia zapasowa danych uchroni nas od ich utraty – każdy to wie, lecz mało kto korzysta z ogólnodostępnych narzędzi do backupowania danych. Utrata danych może nastąpić również bez ingerencji z zewnątrz – choćby w przypadku awarii komputera lub dysku twardego, a także jeśli np. laptop zostanie ukradziony. Produkt G Data TotalCare wyposażony jest w mechanizm umożliwiający automatyczne sporządzanie kopii zapasowych wskazanych danych na wszystkich dostępnych nośnikach, a także w Internecie. Prosta konfiguracja harmonogramu kopii zapasowych może znacznie zmniejszyć ryzyko utraty danych nawet w wyniku zdarzeń losowych.