baner cenowe ferie
G DATA IS POSA
 • 30-dniowa
  Gwarancja zwrotu pieniędzy
 • Wsparcie techniczne
  w języku polskim
G DATA IS POSA
 • 30-dniowa
  Gwarancja zwrotu pieniędzy
 • Wsparcie techniczne
  w języku polskim

Antivirus Windows
Niezawodna ochrona przed wirusami

Z G DATA Antivirus dla systemu Windows zabezpieczasz swoje dane przed infekcjami wirusów, trojanami (także tymi bankowymi), ransomware i innym złośliwym oprogramowaniem. Zapewniają to nasze wielokrotnie nagradzane technologie bezpieczeństwa DeepRay® i BEAST.
 

 • Sztuczna inteligencja na straży Twojego bezpieczeństwa
 • Skaner wiadomości e-mail i załączników w poszukiwaniu podejrzanych treści.
 • Bezpieczna bankowość internetowa i transakcje online.
G DATA IS POSA
 • 30-dniowa
  Gwarancja zwrotu pieniędzy
 • Wsparcie techniczne
  w języku polskim

Antivirus macOS
Skuteczne oprogramowanie antywirusowe — teraz także dla Twojego Maca

Wielokrotnie nagradzany antywirus dla systemu macOS z technologiami najnowszej generacji. Skaner antywirusowy sprawdza pliki, łącza i pamięci USB pod kątem złośliwego oprogramowania i usuwa je, zanim staną się zagrożeniem.
 

 • Inteligentna ochrona przed złośliwym oprogramowaniem.
 • Ochrona przed niebezpiecznymi linkami wyłudzającymi informacje.
 • Łatwe i szybkie skanowanie na żądanie nośników wymiennych.
G DATA IS POSA
 • 30-dniowa
  Gwarancja zwrotu pieniędzy
 • Wsparcie techniczne
  w języku polskim

Mobile Security Android
Zabezpiecz swoje życie mobilne przed złośliwym oprogramowaniem

Skuteczny skaner antywirusowy chroni przed złośliwym oprogramowaniem, kradzieżą danych i szkodliwymi aplikacjami dla smartfona lub tabletu z systemem Android. w przypadku zgubienia urządzenia w kilka sekund możesz zdalnie zablokować lub usunąć z niego swoje dane.
 

 • Sztuczna inteligencja na straży Twojego bezpieczeństwa.
 • Kontrola aplikacji zapobiega niepożądanemu dostępowi do aplikacji.
 • 100% ochrona przed oprogramowaniem stalkerware.
G DATA IS POSA
 • 30-dniowa
  Gwarancja zwrotu pieniędzy
 • Wsparcie techniczne
  w języku polskim

G DATA VPN
Chroń swoją aktywność online przed nieuprawnionym dostępem

Dzięki połączeniu VPN możesz szybko i niezawodnie chronić swoją prywatność. Nasza aplikacja oferuje nieograniczony, zaszyfrowany ruch danych na Twoich urządzeniach (Windows, macOS, Android i iOS). Ciesz się wolnością i prywatnością podczas dostępu do multimediów za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
 

 • Nieskrępowany dostęp do treści multimedialnych i witryn internetowych.
 • Adres IP w jednej z 75 lokalizacji na całym świecie za pomocą kilku kliknięć.
 • Ukryta aktywność online przed potężnymi, żądnymi danych korporacjami cyfrowymi.
G DATA IS POSA
 • 30-dniowa
  Gwarancja zwrotu pieniędzy
 • Wsparcie techniczne
  w języku polskim

Spędź te ferie cyberbezpiecznie

Czy to w domu, czy w podróży, niemal wszędzie jesteśmy podłączeni do sieci. Zwiększa to obszar ataku dla wszelkiego rodzaju zagrożeń cybernetycznych. z G DATA chronisz swoje komputery i urządzenia mobilne przed wirusami, trojanami, ransomware i innym złośliwym oprogramowaniem przez cały czas, dzięki naszym technologiom nowej generacji DeepRay® i BEAST. G DATA chroni Twoją prywatność.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą “Cenowe ferie w G DATA” (zwanej Promocją).
  2. Organizatorem Promocji jest firma G DATA Software Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku 78‐400, przy ul. Warcisława IV 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137515, kapitał zakładowy: 700 000 zł, NIP 6731008232, REGON 330364324, zwana dalej Organizatorem.
 2. CZAS I OBSZAR TRWANIA PROMOCJI
  1. Promocja trwa od 23.01.2023. roku od godziny 00:01 do 10.02.2023. roku do godziny 23:59.
  2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. ZASADY PROMOCJI
  1. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przeprowadzenia losowania w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 ze zm.).
  2. Udział w Promocji biorą produkty wymienione w punkcie 8. (zwane dalej: Licencjami).
  3. Każdy Uczestnik, który w czasie trwania Promocji zakupi Licencje na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, otrzyma 30% rabat.
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem jej Regulaminu.
  2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Partnerzy, osoby które wykonują pracę na rzecz Organizatora na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby związane z przygotowaniem i obsługą Promocji na zlecenie Organizatora, jak również najbliżsi członkowie rodzin tych osób. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków rodzeństwa.
  3. Licencje zakupiowane w czasie trwania Promocji, nie mogą być przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
  4. Uczestnik, aby wziąć udział w Promocji zobowiązany jest dokonać zakupu Licencji w pormocyjnej cenie poprzez stronę https://gdata.pl/ferie2023 przygotowaną przez Organizatora.
 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane elektronicznie na adres [email protected] z dopiskiem „Cenowe ferie w G DATA”.
  2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Promocji.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać, imię i nazwisko Uczestnika, adres email, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
  4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
  5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji (decyduje data wpływu pisma do siedziby Organizatora).
  6. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Organizator ustanawia następującą politykę prywatności dostępną pod adresem https://gdata.pl/terms-conditions.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie https://gdata.pl/ferie2023.
  2. G DATA Software Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia. Zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora https://gdata.pl/ferie2023
  3. Opisy Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 8. PRZEDMIOT PROMOCJI
  • G DATA Antivirus
  • G DATA Internet Security
  • G DATA Total Security
  • G DATA Mobile Security Android
  • G DATA Antivirus Mac
  • G DATA VPN