Bezpieczny powrót do szkoły z antywirusami od G DATA!

Kup teraz produkty G DATA w obniżonej cenie i ciesz się spokojem bez obaw o ataki na swoje urządzenia!

Promocja Back To School G DATA

Poznaj produkty objęte promocją! 

Nie jedno łączy wszystkie nasze produkty - to co na pewno zasługuje  na wyróżnienie to potwierdzone w testach oraz przez użytkowników niezawodność i skuteczność! 

Zastanawiasz się na jaki produkt postawić? Przeczytaj o produktach i znajdź ten, który najbardziej przypadnie Ci do gustu!

E
G DATA IS POSA
 • 30-dniowa
  Gwarancja zwrotu pieniędzy
 • Wsparcie techniczne
  w języku polskim
G DATA IS POSA
 • 30-dniowa
  Gwarancja zwrotu pieniędzy
 • Wsparcie techniczne
  w języku polskim

Antivirus Windows
Niezawodna ochrona przed wirusami

Podstawowa wersja oprogramowania zawierająca wszystkie najważniejsze funkcje, które zagwarantuje bezpieczeństwo dla twojego komputera:
 

 • BankGuard 
 • AntySpam
 • AntyPhishing
 • Technologia BEAST oparta na sztucznej inteligencji oraz wiele innych!
G DATA IS POSA
 • 30-dniowa
  Gwarancja zwrotu pieniędzy
 • Wsparcie techniczne
  w języku polskim

Antivirus macOS
Skuteczne oprogramowanie antywirusowe — teraz także dla Twojego Maca

Specjalnie dla studentów! Wielokrotnie nagradzany antywirus dla systemu macOS z technologiami najnowszej generacji. Skaner antywirusowy sprawdza pliki, łącza i pamięci USB pod kątem złośliwego oprogramowania i usuwa je, zanim staną się zagrożeniem.
 

 • Inteligentna ochrona przed złośliwym oprogramowaniem.
 • Ochrona przed niebezpiecznymi linkami wyłudzającymi informacje.
 • Łatwe i szybkie skanowanie na żądanie nośników wymiennych.
G DATA IS POSA
 • 30-dniowa
  Gwarancja zwrotu pieniędzy
 • Wsparcie techniczne
  w języku polskim

Mobile Security Android
Zabezpiecz swoje życie mobilne przed złośliwym oprogramowaniem

Skuteczny skaner antywirusowy chroni przed złośliwym oprogramowaniem, kradzieżą danych i szkodliwymi aplikacjami dla smartfona lub tabletu z systemem Android. W przypadku zgubienia urządzenia w kilka sekund możesz zdalnie zablokować lub usunąć z niego swoje dane.
 

 • Sztuczna inteligencja na straży Twojego bezpieczeństwa.
 • Kontrola aplikacji zapobiega niepożądanemu dostępowi do aplikacji.
 • 100% ochrona przed oprogramowaniem stalkerware.
G DATA IS POSA
 • 30-dniowa
  Gwarancja zwrotu pieniędzy
 • Wsparcie techniczne
  w języku polskim

Korzystaj z urządzeń bez obaw dzięki zabezpieczeniom od G DATA

Promocja trwa od 03.09.2023 do 31.10.2023

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą “BACK TO SCHOOL” (zwanej Promocją).
 2. Organizatorem Promocji jest firma G DATA Software Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku 78400, przy ul. Warcisława IV 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137515, kapitał zakładowy: 700 000 zł, NIP 6731008232, REGON 330364324, zwana dalej Organizatorem.
 1. CZAS I OBSZAR TRWANIA PROMOCJI
 1. Promocja trwa od 03.09.2023 roku od godziny 00:01 do 31.10.2023 roku do godziny 23:59.
 2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. ZASADY PROMOCJI
 1. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przeprowadzenia losowania w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2023.227 t.j.)
 2. Udział w Promocji biorą produkty wymienione w punkcie 8. (zwane dalej: Licencjami).
 3. W czasie trwania Promocji każdy Uczestnik, ma możliwość zakupu Licencji z rabatem 30% na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem jej Regulaminu.
 2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Partnerzy, osoby które wykonują pracę na rzecz Organizatora na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby związane z przygotowaniem i obsługą Promocji na zlecenie Organizatora, jak również najbliżsi członkowie rodzin tych osób. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków rodzeństwa.
 3. Licencje zakupione w czasie trwania Promocji, nie mogą być przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
 4. Uczestnik, aby wziąć udział w Promocji zobowiązany jest dokonać zakupu Licencji w promocyjnej cenie poprzez stronę https://gdata.pl/back-to-school przygotowaną przez Organizatora.
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane elektronicznie na adres [email protected] z dopiskiem „Back to school z G DATA”.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Promocji.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać, imię i nazwisko Uczestnika, adres email, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji (decyduje data wpływu pisma do siedziby Organizatora).
 6. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Organizator ustanawia następującą politykę prywatności dostępną pod adresem https://gdata.pl/terms-conditions.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie https://gdata.pl/back-to-school.
 2. G DATA Software Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia. Zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora https://gdata.pl/back-to-school.
 3. Opisy Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 1. PRZEDMIOT PROMOCJI
 • G DATA Antivirus Windows
 • G DATA Internet Security
 • G DATA Total Security
 • G DATA Mobile Security
 • G DATA Antivirus Mac