Uprawnienia użytkowników Windows 10 – jak je poprawnie skonfigurować w firmie?

2021-11-19 14:24:00

Na początku października Mircosoft udostępnił pierwszym użytkownikom nową wersję swojego słynnego systemu operacyjnego, czyli Windows 11. Zanim jednak wszystkie osoby korzystające z Windowsa będą musiały przejść na „jedenastkę”, minie wiele miesięcy. Póki co wiele komputerów – zarówno prywatnych, jak i firmowych – pracuje na znanym i lubianym Windows 10. Dlategp w dzisiejszym artykule mówimy o tym, jak poprawnie skonfigurować w firmie uprawnienia użytkowników w Windows 10.

Typy kont użytkowników w systemie Windows 10

Uprawnienia użytkowników Windows 10 są ściśle związane z typem konta, które oni posiadają. W systemie Microsoft Windows 10 mamy do wyboru dwa typy kont użytkownika – konto administratora oraz konto standardowe.

Konto administratora

Konto administratora sprawuje najwyższy poziom kontroli nad systemem operacyjnym i powinno być przeznaczone wyłącznie dla osób decyzyjnych, które mają prawo i odpowiednie kompetencje do kierowania systemem.

Administrator może instalować, deinstalować i uruchamiać wszystkie programy i aplikacje, zmieniać hasła do kont użytkowników, tworzyć nowe konta i ustawiać oraz zmieniać ich uprawnienia. Ma on również dostęp do wszystkich plików znajdujących się w obszarze danego systemu.

Konto standardowe

Konto standardowe jest przewidziane dla „typowego” użytkownika. Umożliwia ono wykonywanie pracownikowi wszelkich obowiązków, do jakich jest zobowiązany – na przykład tworzenia i edycji plików tekstowych i dokumentów, korzystania z przeglądarki internetowej czy edycji zdjęć – ale wiąże się z pewnymi ograniczeniami.

Użytkownik pracujący na koncie standardowym nie może instalować i pobierać niektórych programów, ingerować w pliki systemowe czy zmieniać ustawień systemowych. Nie ma on również dostępu do plików na danym systemie, których właścicielem jest inny użytkownik.

Osoba, która pracuje na koncie standardowym, może natomiast w ograniczonym zakresie ingerować w swoje konto. Ma ona dostęp do edycji hasła oraz zmiany przypisanego do konta obrazu.

Kto powinien mieć uprawnienia administratora w systemie Windows 10?

Przyznanie uprawnień administratora w Windows 10 w firmie powinno jasno wynikać z kompetencji danej osoby, zajmowanego stanowiska oraz kwalifikacji i obowiązków służbowych. Pamiętaj, że z poziomu konta administratora można instalować programy oraz zmieniać ustawienia i uprawnienia innych użytkowników. Najlepszym rozwiązaniem jest po prostu powołanie zespołu IT, który będzie sprawował kontrolę nad całym systemem firmowym.

Pracownicy z innych działów najprawdopodobniej nie będą potrzebowali tak rozległych uprawnień. Co więcej, nawet nie powinni ich posiadać. Oczywiście, nie powinno to wynikać z jakichkolwiek sympatii lub antypatii, a po prostu ze względów bezpieczeństwa. W ten sposób ogranicza się bowiem ryzyko przypadkowego pobrania szkodliwego oprogramowania na komputer, ingerencji zewnętrznej do systemu oraz chroni się prywatność innych użytkowników i należących do nich dokumentów.

Konfiguracja Windows 10 – uprawnienia użytkowników

W jaki sposób w takim razie można skonfigurować w Windows 10 uprawnienia użytkowników? Uprawnienia użytkowników w Windows 10 można modyfikować w systemowych ustawieniach, oczywiście będąc zalogowanym na koncie administratora.

Do odpowiedniego folderu można przejść, otwierając menu Windows, a następnie kolejno Ustawienia i Konta. W sekcji Rodzina i inni użytkownicy, w obszarze Inni użytkownicy można dodawać kolejne konta, usuwać obecne oraz edytować uprawnienia już zalogowanych użytkowników. Jednocześnie miej świadomość tego, że takie same uprawnienia mają inni użytkownicy będący administratorami.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Mówiąc o uprawnieniach użytkowników Windows 10, nie możemy nie wspomnieć o charakterze wykonywanej przez pracowników pracy. O ile jeszcze kilkadziesiąt miesięcy temu niemal wszyscy pracowaliśmy siedząc w firmowych biurach przed ekranami komputerów stacjonarnych, o tyle dzisiaj wiele osób obowiązki firmowe wykonuje w domu, przestrzeniach coworkingowych, kawiarniach czy środkach transportu. Sprawia to, że firmowe komputery są bardziej narażone na spojrzenia z zewnątrz. Dlatego pamiętaj, by swoim pracownikom udostępniać komputery z minimalną zawartością danych.

Dobrym rozwiązaniem, zwiększającym dodatkowo bezpieczeństwo firmy, będzie uruchomienie firmowej sieci VPN, która umożliwi pracownikom łączenie się z siecią i komputerami. Dobrze skonfigurowana sieć VPN zapewnia firmie anonimowość oraz ochronę przed śledzeniem ze strony hakerów i ewentualnymi atakami ze strony cyberprzestępców.

Media: