G DATA Business - zmiana adresu serwera w systemie klienta (zdalna)

Kod błędu: Ostatnia modyfikacja: 2020-12-15 07:51:00
System operacyjny:  Windows Produkty:  G DATA ANTIVIRUS  G DATA INTERNET SECURITY  G DATA TOTAL SECURITY  G DATA LICENCJA FIRMA  G DATA DWA PLUS DWA

W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób zdalnie zmienić adresację serwera w zainstalowanym kliencie, wykorzystując narzędzia środowiska ActiveDirectory.

1. W systemie Windows Server otwórz zarządzanie zasadami grupy
2. Kliknij prawym klawiszem na domenie i wybierz:
Utwórz obiekt zasad grupy w tej domenie i umieść tu link…
3. Wpisz dowolną nazwę dla obiektu zasady grupy.
4. Kliknij prawym klawiszem na utworzonym obiekcie, a następnie wybierz edytuj.
5. W panelu po lewej stronie rozwiń drzewo:
Konfiguracja komputera -> Preferencje -> Ustawienia systemu Windows -> Rejestr.
Po prawej stronie okna kliknij prawym klawiszem i wybierz Nowy -> Element rejestru

6. W gałęzi HKEY_LOCAL_MACHINE ustaw ścieżkę klucza:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\G DATA\AVKClient
W polu nazwa wartości wpisz Server. Jako typ wartości wybierz REG_SZ.

W polu dane wartości umieść nazwę NetBios lub adres IP, albo FQDN nowego serwera zarządzającego G DATA.

Jeżeli używasz systemów 32 bitowych w domenie, powtórz ostatnie dwa kroki ale w polu ścieżka klucza wprowadź:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\G DATA\AVKClient

W analogiczny sposób możesz uaktualnić wartość SecondaryServer* (serwer zapasowy lub alternatywny adres serwera głównego, np. adres publiczny) 


*Rekord zostanie nadpisany przez serwer zarządzający po synchronizacji z klientem. Aby uniknąć niespodziewanej utraty łączności, upewnij się wcześniej czy prawidłowy adres figuruje w bazie danych serwera


Twoja ocena

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy!