Jak zainstalować G DATA SecurityClient w systemie Windows?

Kod błędu: Ostatnia modyfikacja: 2020-03-19 22:33:24
System operacyjny:  Windows Produkty:  G DATA ANTIVIRUS  G DATA INTERNET SECURITY  G DATA TOTAL SECURITY  G DATA LICENCJA FIRMA  G DATA DWA PLUS DWA

Klient G DATA może być zainstalowany w szerokiej gamie systemów Windows. Przed instalacją, sprawdź, czy Twój system spełnia minimalne wymagania.

 

Możesz zainstalować klienta na kilka sposobów:

 

 1. Zdalnie, poprzez G DATA Administratora
 2. Zdalnie, z wykorzystaniem ActiveDirectory
 3. Lokalnie, z prekonfigurowanego pakietu instalacyjnego
 4. Lokalnie, z instalatora

 

Zdalna instalacja jest najwygodniejsza i najłatwiejsza do wykonania, ale wymaga przygotowania stacji roboczych (szczegóły poniżej).

 

Prekonfigurowany pakiet możesz utworzyć w G DATA Administratorze. Zawiera zaszytą informację pozwalającą zlokalizować serwer zarządzający w sieci oraz sygnatury wirusów. Możesz też przypisać pakiet do grupy stacji roboczych, co pozwoli klientowi automatyczne pobrać ustawienia grupowe.

 

Instalator klienta znajduje się w tym samym archiwum, z którego zainstalowałeś serwer zarządzający. Podczas instalacji zostaniesz zapytany o wskazanie serwera zarządzającego w sieci i autoryzację klienta.

 

 

Wymagania przedinstalacyjne:

Podczas instalacji pakietu G DATA, odpowiednie reguły umożliwiające bezproblemową komunikację są dodawane automatycznie do zapory sieciowej Windows Defender.

Jeżeli korzystasz z innych zapór, dodaj ręcznie reguły.

 

 

Dodatkowe wymagania dla zdalnej instalacji:

1. Włączone udostępnianie plików i drukarek oraz odnajdowanie sieci na stacji roboczej


Panel Sterowania > Centrum sieci i Udostępniania > Zmień zaawansowane opcje udostępniania
 

2. Poświadczenia konta o prawach administracyjnych.

W środowisku domenowym: poświadczenia konta administratora domeny

Jeżeli nie masz domeny: aktywne konto Administrator w zdalnym systemie.

 

3. W przypadku komunikacji po nazwach, nazwy systemów klienta i serwera muszą być rozwiązywane na adres IP (np. DNS/plik hosts).

 

Uwaga: instalacja zdalna w systemach Windows XP oraz Windows Server 2003 nie jest możliwa.

 

Jak zainstalować zdalnie G DATA SecurityClient?

W naszym przykładzie, instalujemy klienta w systemie Windows o nazwie GDATA_test, nie należącym do domeny, przy użyciu lokalnego konta Administrator.
GDATA_serwer to nazwa systemu Windows, w którym jest zainstalowany serwer zarządzający G DATA.

 

1. W pierwszej kolejności, dodaj swoje stacje robocze do serwera.

Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, zajrzyj do artykułu: Jak dodać stacje robocze do drzewa stacji w serwerze?

2. Zaznacz grupę lub pojedynczą stację na drzewie Klient/ManagementServer i przejdź do zakładki Stacje robocze > Powiadomienia

 

3. Naciśnij prawym przyciskiem myszy na stacji roboczej i wybierz Zainstaluj G DATA Security Client

4. Wprowadź poświadczenia konta o uprawnieniach administracyjnych.

 

W środowisku domenowym:

     domena\nazwa_konta_administratora

Jeżeli nie korzystasz z domeny:

     .\Administrator

lub

     nazwa_komputera\Administrator


Jeżeli chcesz, możesz zastąpić adresem IP domyślnie sugerowaną nazwę systemu serwera zarządzającego.
 

Uwaga: Jeżeli chcesz by klient będący poza siecią lokalną mógł łączyć się z Twoim serwerem, w polu Serwer główny wskaż klientowi publiczny adres IP interfejsu Twojego routera lub publiczną nazwę sieci w systemie DNS/DDNS, albo użyj FQDN. Na routerze, przekieruj połączenia przychodzące na porcie TCP 7161 do serwera zarządzającego G DATA.

 

5. Po potwierdzeniu, możesz obserwować postęp instalacji w oknie przeglądu.

Jeżeli zamkniesz okno przeglądu instalacji, możesz je przywrócić po naciśnięciu na ikonę , którą znajdziesz w zakładce Klient/ManagementServer lub Stacje robocze > Powiadomienia.

 

6. Finalnie, status przedstawi informację:


Uruchom system klienta ponownie.
 

7.W ciągu kilkunastu minut, w czasie których zostaną pobrane ustawienia oraz sygnatury, klient zgłosi status zabezpieczeń Chronione


 


Jak zainstalować zdalnie G DATA SecurityClient z wykorzystaniem Active Directory?

1. Dodaj Twoją strukturę ActiveDirectory lub wybrane jednostki organizacyjne do drzewa stacji roboczych serwera G DATA.


Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, zajrzyj do artykułu: Jak dodać stacje robocze do drzewa stacji w serwerze?
 

2. Naciśnij prawym przyciskiem myszy na grupie zsynchronizowanej z AD i wybierz Skojarz grupę z Active Directory

 

3. Zaznacz pole Automatycznie instaluj składnik G DATA Security Client na dodanych stacjach. Wprowadź poświadczenia konta administratora domeny i wskaż język instalacji.

 

4. Po potwierdzeniu, serwer przystąpi do stopniowej dystrybucji klienta na wszystkie stacje robocze znajdujące się w synchronizowanej grupie.
Postęp instalacji możesz obserwować w Przeglądzie instalacji, który znajdziesz pod ikoną   w zakładce Klient/ManagementServer lub Stacje robocze > Powiadomienia

W domyślnej konfiguracji, serwer będzie synchronizował Twoje jednostki organizacyjne co 6 godzin. Możesz to zmienić w zakładce ManagementServer > Ogólne ustawienia > synchronizacja.

 

 

Jak zainstalować G DATA SecurityClient z prekonfigurowanego pakietu instalacyjngo?

1. Zaloguj się do G DATA Administratora. Otwórz zakładkę Stacje robocze > Organizacja i wybierz Zarządzanie pakietami instalacyjnymi...

2. Naciśnij na symbol

3. (opcjonalne) Możesz zmienić parametry generowanego pakietu:

 • język interfejsu klienta
 • grupę stacji roboczych, do której trafi klient zainstalowany z tego pakietu
 • adresację serwera zarządzającego

       Jeżeli chcesz by klient będący poza siecią lokalną mógł łączyć się z Twoim serwerem, w polu Serwer główny wskaż klientowi publiczny adres IP interfejsu Twojego routera lub publiczną nazwę sieci w systemie DNS/DDNS, albo użyj FQDN. Na routerze, przekieruj połączenia przychodzące na porcie TCP 7161 w stronę serwera zarządzającego G DATA.

 • termin ważności pakietu

          Określa przez jaki czas od dnia utworzenia pakietu, każda nowa instalacja klienta będzie autoryzowana. Aby dowiedzieć się co oznacza autoryzacja i status zabezpieczeń klienta, zajrzyj do artykułu:

          Co oznacza status zabezpieczeń klienta w G Data Administratorze?
          Możesz też usunąć ograniczenie czasowe.


 

4. Zatwierdź parametry przyciskiem OK, a rozpocznie się proces tworzenia pakietu. Nie zamykaj G DATA Administratora.


 

5. W ciągu kilku minut pakiet będzie gotowy. Naciśnij na link i zapisz plik instalacyjny. Możesz teraz przenieść instalator na stację roboczą, np. za pomocą pendrive’a i uruchomić instalację.

 

Jak przebiega instalacja na stacji roboczej, możesz zobaczyć w poniższej instrukcji.

 

 

Jak zainstalować G DATA SecurityClient z instalatora?

Opcja instalacji klienta jest dostępna w menu archiwum zip zawierającego instalatory pakietu G DATA Business. Archiwum możesz pobrać stąd.

 

1. Uruchom instalator i wybierz język instalacji:

 

2. Przejdź dalej

 

3. Zaakceptuj warunki licencji i przejdź dalej.

 

4. (opcjonalne) Możesz zmienić katalog w którym zostanie zainstalowany klient.
Niektóre pliki klienta są zawsze przechowywane na partycji C. Przejdź dalej.

 

5. Wprowadź nazwę systemu z zainstalowanym serwerem G DATA lub jego adres IP.

Jeżeli chcesz by klient będący poza siecią lokalną mógł łączyć się z Twoim serwerem, w polu Serwer główny wskaż klientowi publiczny adres IP interfejsu Twojego routera lub publiczną nazwę sieci w systemie DNS/DDNS, albo użyj FQDN. Na routerze, przekieruj połączenia przychodzące na porcie TCP 7161 do serwera zarządzającego G DATA.

 

6. Twoje dotychczasowe wybory zostaną przedstawione w podsumowaniu. Jeżeli wszystko spełnia twoje oczekiwania, przejdź dalej.

 

7. Zaczekaj na zakończenie instalacji. Zostaniesz poproszony o ponowne uruchomienie systemu.

 

8. Zaloguj się do G DATA Administratora. Twój nowo zainstalowany klient pojawi się w grupie Nowe stacje, gdzie będzie oczekiwał na autoryzację.
 

Aby dowiedzieć się co oznacza autoryzacja i status zabezpieczeń klienta, zajrzyj do artykułu:
Co oznacza status zabezpieczeń klienta w G Data Administratorze?

 

 

Alternatywna metoda instalacji:

Domyślnie, klient instaluje się w trybie graficznym. Jeżeli chcesz zainstalować klienta w tle, otwórz wiersz poleceń/powershell jako administrator i uruchom instalator klienta z parametrem
/_QuietInstallation=”true”

Możesz też określić inne parametry instalacji:
 

Język instalacji:

/SelectedLanguage=”x

x zastąp wartością:

 • pl (polski)
 • en (angielski)
 • de (niemiecki)
 • fr (francuski)
 • es (hiszpański)

 

Adres serwera zarządzającego:

/HostName=”x”

x zastąp nazwą systemu serwera zarządzającego lub jego adresem IP.


Twoja ocena

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy!