Jak zainstalować G DATA SecurityClient w systemie Linux?

Kod błędu: Ostatnia modyfikacja: 2019-05-10 07:58:12
System operacyjny:  Windows Produkty:  G DATA ANTIVIRUS  G DATA INTERNET SECURITY  G DATA TOTAL SECURITY  G DATA LICENCJA FIRMA  G DATA DWA PLUS DWA

Klient G DATA może być zainstalowany w szerokiej gamie systemów Linux. Przed instalacją, sprawdź, czy Twoja dystrybucja znajduje się na liście wspieranych systemów.

 

Istnieją dwa sposoby instalacji klienta w systemie Linux:

 

 1. zdalna, poprzez G DATA Administratora
 2. lokalna, poprzez prekonfigurowany skrypt

 

Wymagania instalacji zdalnej:

·         W systemie Linux musi być zainstalowany i włączony serwer SSH.

·         Instalacja zdalna poprzez konto root. W pliku konfiguracyjnym serwera SSH (typowo /etc/ssh/sshd_config) ustaw PermitRootLogin i PasswordAuthentication na yes. Przeładuj usługę SSH.

·         W przypadku komunikacji w sieci po nazwach hosta, nazwy systemów klienta i serwera muszą być rozwiązywane na adres IP (DNS/plik hosts).

 

Instalacja zdalna

1. W G DATA Administratorze dodaj Twój system Linux do drzewa stacji roboczych

2. Zaznacz grupę lub pojedynczą stację na drzewie Klient/ManagementServer i przejdź do zakładki Stacje robocze > Powiadomienia

 

3. Naciśnij prawym przyciskiem myszy na stacji roboczej i wybierz Zainstaluj G DATA Security Client

 

4. Wybierz G DATA SecurityClient for Linux i wprowadź poświadczenia konta root. Możesz opcjonalnie zaznaczyć opcję instalacji wtyczki dla serwera Samba, Squid lub Sendmail/Postfix (jeżeli posiadasz w licencji)

 

5. Po potwierdzeniu, możesz obserwować postęp instalacji w oknie przeglądu.

Jeżeli zamkniesz okno przeglądu instalacji, możesz je przywrócić po naciśnięciu na ikonę , którą znajdziesz w zakładce Klient/ManagementServer lub Stacje robocze > Powiadomienia.

 

6. Finalnie, status przedstawi informację:

 

 

Instalacja lokalna

1. Zaloguj się do G DATA Administratora. Otwórz zakładkę Stacje robocze > Organizacja i wybierz Zarządzanie pakietami instalacyjnymi…

2. Naciśnij na symbol

3. Wybierz G DATA SecurityClient for Linux

4. (opcjonalne) Możesz zmienić parametry generowanego skryptu:

 • adresację serwera zarządzającego
  Jeżeli chcesz by klient będący poza siecią lokalną mógł łączyć się z Twoim serwerem, w polu Serwer główny publiczny adres IP interfejsu Twojego routera lub publiczną nazwę sieci w systemie DNS/DDNS, albo użyj FQDN. Na routerze, przekieruj połączenia przychodzące na porcie TCP 443 i 80 w stronę serwera zarządzającego G DATA.

  Jeżeli chcesz by klient korzystał z innych portów, instrukcję zmiany znajdziesz w artykule: Reguły w zaporach sieciowych dla G DATA Business.
 • termin ważności pakietu
  Określa przez jaki czas od dnia utworzenia pakietu, każda nowa instalacja klienta będzie autoryzowana. Aby dowiedzieć się co oznacza autoryzacja i status zabezpieczeń klienta, zajrzyj do artykułu:
  Co oznacza status zabezpieczeń klienta w G Data Administratorze?
  Możesz też usunąć ograniczenie czasowe.

 

5. Zatwierdź parametry przyciskiem OK, a rozpocznie się proces tworzenia pakietu. Nie zamykaj G DATA Administratora.

 

6. W ciągu kilku minut pakiet będzie gotowy. Naciśnij na link i zapisz plik instalacyjny. Możesz teraz przenieść instalator na stację roboczą, np. za pomocą pendrive’a i uruchomić instalację.

7. Otwórz terminal, nadaj instalatorowi prawo do wykonywania:
chmod +x linuxfullagent.sh

8. Zainstaluj klienta poleceniem:
sudo ./linuxfullagent.sh

 

9. (opcjonalnie) Możesz zastosować dodatkowe parametry instalacji


Twoja ocena

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy!