Jak zainstalować G DATA Light Agent w systemie Windows?

Kod błędu: Ostatnia modyfikacja: 2019-07-16 10:40:45
System operacyjny:  Windows Produkty:  G DATA ANTIVIRUS  G DATA INTERNET SECURITY  G DATA TOTAL SECURITY  G DATA LICENCJA FIRMA  G DATA DWA PLUS DWA

Klient Light Agent może być zainstalowany w szerokiej gamie systemów Windows. Przed instalacją, sprawdź, czy Twój system spełnia minimalne wymagania.

 

W odróżnieniu od pełnego klienta, klient Light Agent wykorzystuje wirtualny serwer skanowania do analizy plików pod kątem złośliwego kodu. Przed przystąpieniem do instalacji klienta, uruchom wirtualny serwer skanowania VRSS.

 

Możesz zainstalować klienta na kilka sposobów:

 1. Zdalnie, poprzez G DATA Administratora
 2. Lokalnie, z prekonfigurowanego pakietu instalacyjnego
 3. Lokalnie, z instalatora

 

Zdalna instalacja jest najwygodniejsza i najłatwiejsza do wykonania, ale wymaga przygotowania stacji roboczych (szczegóły poniżej).

 

Prekonfigurowany pakiet możesz utworzyć w G DATA Administratorze. Zawiera zaszytą informację pozwalającą zlokalizować serwer zarządzający i serwer VRSS w sieci.

 

Instalator klienta znajduje się w tym samym archiwum, z którego zainstalowałeś serwer zarządzający. Podczas instalacji zostaniesz zapytany o wskazanie serwera zarządzającego i VRSS w sieci oraz autoryzację klienta.

 

 

Wymagania przedinstalacyjne:

 

Podczas instalacji pakietu G DATA, odpowiednie reguły umożliwiające bezproblemową komunikację są dodawane automatycznie do zapory sieciowej Windows Defender.

 

Jeżeli korzystasz z innych zapór, dodaj ręcznie reguły.

 

Dodatkowe wymagania dla zdalnej instalacji:

 

1. Włączone udostępnianie plików i drukarek oraz odnajdowanie sieci na stacji roboczej


Panel Sterowania > Centrum sieci i Udostępniania > Zmień zaawansowane opcje udostępniania
 

2. Poświadczenia konta o prawach administracyjnych.

W środowisku domenowym: poświadczenia konta administratora domeny

Jeżeli nie masz domeny: aktywne konto "Administrator" w zdalnym systemie.

 

3. W przypadku komunikacji po nazwach, nazwy systemów klienta i serwera muszą być rozwiązywane na adres IP (np. DNS/plik hosts).

 

Uwaga: instalacja zdalna w systemach Windows XP oraz Windows Server 2003 nie jest możliwa.

 

Jak zainstalować zdalnie G DATA Light Agent?

 

W naszym przykładzie, instalujemy klienta w systemie Windows o nazwie GDATA_test, nie należącym do domeny, przy użyciu lokalnego konta Administrator.

 

GDATA_serwer to nazwa systemu Windows, w którym jest zainstalowany serwer zarządzający G DATA.

 

Wirtualny serwer skanowania jest zainstalowany w systemie o nazwie GDATA_VRSS_test.

 

1. W pierwszej kolejności, dodaj swoje stacje robocze do serwera.
 

Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, zajrzyj do artykułu:

Jak dodać stacje robocze do drzewa stacji w serwerze?

 

Uwaga: Każdy Light Agent po instalacji trafia do grupy, w której znajduje się jego serwer VRSS. W efekcie, stacja robocza nie może należeć do grupy synchronizowanej z ActiveDirectory.

 

2. Zaznacz grupę lub pojedynczą stację na drzewie Klient/ManagementServer i przejdź do zakładki Stacje robocze > Powiadomienia

 

3. Naciśnij prawym przyciskiem myszy na stacji roboczej i wybierz Zainstaluj G DATA Security Client

 

4. Wybierz instalację G DATA Light Agent Windows.
 

Wskaż serwer zarządzający i VRSS z listy.
 

Jeżeli chcesz, możesz zastąpić adresem IP domyślnie sugerowaną nazwę systemu serwera zarządzającego.

Wprowadź poświadczenia konta o uprawnieniach administracyjnych.

 

W środowisku domenowym:
            domena\nazwa_konta_administratora

 

Jeżeli nie korzystasz z domeny:

.\Administrator

lub

nazwa_komputera\Administrator

 

 

5. Po potwierdzeniu, możesz obserwować postęp instalacji w oknie przeglądu.


Jeżeli zamkniesz okno przeglądu instalacji, możesz je przywrócić po naciśnięciu na ikonę , którą znajdziesz w zakładce Klient/ManagementServer lub Stacje robocze > Powiadomienia.

 

 

6. Finalnie, status przedstawi informację:

 

Po instalacji, stacja robocza trafi do grupy z serwerem VRSS. Uruchom system klienta ponownie.

 

7. W ciągu kilkunastu minut, w czasie których zostaną pobrane ustawienia, klient zgłosi status zabezpieczeń Chronione.

 

Jak zainstalować G DATA Light Agent z prekonfigurowanego pakietu instalacyjngo?

 

1. Zaloguj się do G DATA Administratora. Otwórz zakładkę Stacje robocze > Organizacja i wybierz Zarządzanie pakietami instalacyjnymi…

2. Naciśnij na symbol

3. Wybierz instalację G DATA Light Agent Windows i wskaż serwer VRSS z listy.

 

4. (opcjonalne) Możesz zmienić parametry generowanego pakietu:
 

 • język interfejsu klienta
 • adresację serwera zarządzającego
 • termin ważności pakietu
  Określa przez jaki czas od dnia utworzenia pakietu, każda nowa instalacja klienta będzie autoryzowana. Aby dowiedzieć się co oznacza autoryzacja i status zabezpieczeń klienta, zajrzyj do artykułu:
  Co oznacza status zabezpieczeń klienta w G Data Administratorze?
  Możesz też usunąć ograniczenie czasowe.

 

5. Zatwierdź parametry przyciskiem OK, a rozpocznie się proces tworzenia pakietu. Nie zamykaj G DATA Administratora.

 

6. W ciągu kilku minut pakiet będzie gotowy. Naciśnij na link i zapisz plik instalacyjny. Możesz teraz przenieść instalator na stację roboczą, np. za pomocą pendrive’a i uruchomić instalację.

 

Jak przebiega instalacja na stacji roboczej, możesz zobaczyć w poniższej instrukcji.

 

 

Jak zainstalować G DATA Light Agent  z instalatora?

 

Opcja instalacji klienta jest dostępna w menu archiwum zip zawierającego instalatory pakietu G DATA Business. Archiwum możesz pobrać stąd.

 

1. Uruchom instalator i wybierz język instalacji:

 

2. Przejdź dalej

 

3. Zaakceptuj warunki licencji i przejdź dalej.

 

4. (opcjonalne) Możesz zmienić katalog w którym zostanie zainstalowany klient.
Niektóre pliki klienta są zawsze przechowywane na partycji C. Przejdź dalej.

 

5. Wprowadź nazwę systemu z zainstalowanym serwerem G DATA lub jego adres IP.

 

6. Wprowadź adres IP/nazwę systemu serwera VRSS

 

7. Twoje dotychczasowe wybory zostaną przedstawione w podsumowaniu. Jeżeli wszystko spełnia twoje oczekiwania, przejdź dalej.

 

8. Zaczekaj na zakończenie instalacji. Zostaniesz poproszony o ponowne uruchomienie systemu.

 

9. Zaloguj się do G DATA Administratora. Twój nowo zainstalowany klient pojawi się w grupie Nowe stacje, gdzie będzie oczekiwał na autoryzację.
 

Aby dowiedzieć się co oznacza autoryzacja i status zabezpieczeń klienta, zajrzyj do artykułu:
Co oznacza status zabezpieczeń klienta w G Data Administratorze?

 

 

Alternatywna metoda instalacji:

Domyślnie, klient instaluje się w trybie graficznym. Jeżeli chcesz zainstalować klienta w tle, otwórz wiersz poleceń/powershell jako administrator i uruchom instalator klienta z parametrami
/_QuietInstallation=”true”

 

Możesz też określić inne parametry instalacji:
 

Język instalacji:

/SelectedLanguage=”x

 

x zastąp wartością:

 • pl (polski)
 • en (angielski)
 • de (niemiecki)
 • fr (francuski)
 • es (hiszpański)

 

Adres serwera zarządzającego:

/HostName=”x”

 

x zastąp nazwą systemu serwera zarządzającego lub jego adresem IP.

 

Adres serwera VRSS:

/ScanApplianceHost=”IP:PORT”

 

w polu IP:PORT wskaż adres i port nasłuchu serwera VRSS, np.  /@ScanApplianceHost=”192.168.1.2:4000”

 


Twoja ocena

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy!