Jak zainstalować G DATA Light Agent w systemie Linux?

Kod błędu: Ostatnia modyfikacja: 2019-05-10 09:16:56
System operacyjny:  Windows Produkty:  G DATA ANTIVIRUS  G DATA INTERNET SECURITY  G DATA TOTAL SECURITY  G DATA LICENCJA FIRMA  G DATA DWA PLUS DWA

Klient Light Agent może być zainstalowany w szerokiej gamie systemów Linux. Przed instalacją, sprawdź, czy Twoja dystrybucja znajduje się na liście wspieranych systemów.

 

W odróżnieniu od pełnego klienta, klient Light Agent wykorzystuje wirtualny serwer skanowania do analizy plików pod kątem złośliwego kodu. Przed przystąpieniem do instalacji klienta, uruchom wirtualny serwer skanowania VRSS.

 

Istnieją dwa sposoby instalacji klienta w systemie Linux:

 

  1. zdalna, poprzez G DATA Administratora
  2. lokalna, poprzez prekonfigurowany skrypt

 

Wymagania instalacji zdalnej:

·         W systemie Linux musi być zainstalowany i włączony serwer SSH.

·         Instalacja zdalna poprzez konto root. W pliku konfiguracyjnym serwera SSH (typowo /etc/ssh/sshd_config) ustaw PermitRootLogin i PasswordAuthentication na yes. Przeładuj usługę SSH.

·         W przypadku komunikacji po nazwach hosta, nazwy systemów klienta i serwera muszą być rozwiązywane na adres IP (DNS/plik hosts).

 

Instalacja zdalna

1. W G DATA Administratorze dodaj Twój system Linux do drzewa stacji roboczych

2. Zaznacz grupę lub pojedynczą stację na drzewie Klient/ManagementServer i przejdź do zakładki Stacje robocze > Powiadomienia

 

3. Naciśnij prawym przyciskiem myszy na stacji roboczej i wybierz Zainstaluj G DATA Security Client

 

4. Wybierz G DATA Light Agent Linux i wprowadź poświadczenia konta root. Wskaż serwer zarządzający i VRSS z listy.

Jeżeli chcesz, możesz zastąpić adresem IP domyślnie sugerowaną nazwę systemu serwera zarządzającego.

 

5. Po potwierdzeniu, możesz obserwować postęp instalacji w oknie przeglądu.

Jeżeli zamkniesz okno przeglądu instalacji, możesz je przywrócić po naciśnięciu na ikonę , którą znajdziesz w zakładce Klient/ManagementServer lub Stacje robocze > Powiadomienia.

 

6. Finalnie, status przedstawi informację:

 

Instalacja lokalna

1. Zaloguj się do G DATA Administratora. Otwórz zakładkę Stacje robocze > Organizacja i wybierz Zarządzanie pakietami instalacyjnymi…

2. Naciśnij na symbol

3. Wybierz G DATA SecurityClient for Linux

4. (opcjonalne) Możesz zmienić parametry generowanego skryptu:

  • adresację serwera zarządzającego
  • termin ważności pakietu
    Określa przez jaki czas od dnia utworzenia pakietu, każda nowa instalacja klienta będzie autoryzowana. Aby dowiedzieć się co oznacza autoryzacja i status zabezpieczeń klienta, zajrzyj do artykułu:
    Co oznacza status zabezpieczeń klienta w G Data Administratorze?
    Możesz też usunąć ograniczenie czasowe.

 

5. Zatwierdź parametry przyciskiem OK, a rozpocznie się proces tworzenia pakietu. Nie zamykaj G DATA Administratora.

 

6. W ciągu kilku minut pakiet będzie gotowy. Naciśnij na link i zapisz plik instalacyjny. Możesz teraz przenieść instalator na stację roboczą, np. za pomocą pendrive’a i uruchomić instalację.

7. Otwórz terminal, nadaj instalatorowi prawo do wykonywania:
chmod +x limalightagent.sh

8. Zainstaluj klienta poleceniem:
sudo ./limalightagent.sh

 

9. (opcjonalnie) Możesz zastosować dodatkowe parametry instalacji


Twoja ocena

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy!