Jak zainstalować G DATA InteretSecurity w wersji biznes w systemie Android?

Kod błędu: Ostatnia modyfikacja: 2020-03-12 19:00:20
System operacyjny:  Android Produkty:  G DATA MOBILE INTERNET SECURITY

Twój serwer zarządzający umożliwia Ci pobranie pliku instalacyjnego klienta Android w formie linku do pobrania.

 

Alternatywną metodą instalacji, jest ręczne przeniesienie pliku .apk na urządzenie, np. za pomocą przewodu USB. Instalator znajdziesz w lokalizacji:
C:\ProgramData\G DATA\AntiVirus ManagementServer\Updates\Android\
 

Instalacja poprzez link:

1. Uruchom G DATA Administratora i przejdź do zakładki ManagementServer > Ogólne ustawienia > Android

 

2. Wprowadź dowolne hasło. Podanie tego hasła będzie wymagane, aby podłączyć klienta Android do Twojego serwera.

 

Pozostałe pola służą do obsługi modułów antykradzieżowych przez chmurę Google.

Instrukcję w jaki sposób skonfigurować serwer do współpracy z Google Cloud Messaging, znajdziesz w artykule:

Jak skonfigurować funkcje antykradzieżowe klienta Android w wersji biznes?

 

Google Cloud Messaging możesz połączyć z serwerem w dowolnej chwili. Nie musisz przeprowadzać żadnej dodatkowej operacji z tym związanej na urządzeniach mobilnych.

 

3. Wyślij do Twoich użytkowników wiadomość e-mail lub przekaż potrzebne dane w dowolnie wybrany przez Ciebie sposób.

 

Przykład wiadomości (dopasuj treść i pogrubione wartości do Twoich ustawień i potrzeb):

 


Temat: G DATA Mobile Device Management dla urządzeń Android

Treść: Aby dostosować się do wymogów bezpieczeństwa Twojego przedsiębiorstwa, zainstaluj aplikację G DATA InternetSecurity wykonując następujące kroki:

 

1. Otwórz następujący link:

http://adres_Twojego_serwera/gdata/mms/download/mobile/apk?id=GD-MobSec-BUS.apk

Aby zainstalować aplikację pochodzącą spoza sklepu Google Play, konieczne będzie udzielenie zezwolenia w systemie Android.

 

2. Po instalacji, otwórz aplikację G DATA Internet Security i naciśnij na symbol aktualizacji.

Skonfiguruj zarządzanie zdalne:

Adres serwera: adres_Twojego_serwera

Nazwa urządzenia: np._twoje_imię_i_nazwisko

Hasło: hasło_ustawione_w_serwerze

 

Jeśli masz pytania dotyczące tej tematyki zwróć się do administratora Twojej sieci.


 

4. (opcjonalne) Jeżeli chcesz aby urządzenia mogły łączyć się z Twoim serwerem spoza twojej sieci lokalnej, w polu adres_Twojego_serwera wprowadź publiczny adres IP interfejsu Twojego routera lub publiczną nazwę sieci w systemie DNS/DDNS, albo użyj FQDN. Przekieruj port TCP 80 oraz TCP 7183 do serwera G DATA na routerze.

Jeżeli nie odpowiada Ci użycie portu 80, instrukcję zmiany znajdziesz w artykule:
Reguły w zaporach sieciowych dla G DATA Business.

Pamiętaj, aby uaktualnić link: http://adres_Twojego_serwera:port/...

 

5. Jeżeli wolisz wysłać wiadomość bezpośrednio z G DATA Administratora, dodaj konto email do Twojego serwera.

Zaznacz grupę Android i naciśnij na symbol telefonu.

Wprowadź adresy email odbiorców i zatwierdź OK. Domyślnie sugerowane wartości w nawiasach kwadratowych zostaną automatycznie zastąpione.


Twoja ocena

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy!